Privacyverklaring voor vertegenwoordigers van leveranciers

Verklaring over persoonsgegevens

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop de Volvo Group uw persoonsgegevens verwerkt

De Volvo Group kan uw persoonsgegevens verwerken, indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft gekocht of gehuurd, dat wordt aangeboden door een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor klanten.

Indien u een individu of een werknemer bent of bent geweest van een bedrijf dat een product of dienst heeft verkocht of verhuurd aan een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor leveranciers.

Indien u de bestuurder van een voertuig of de operator van een bouwmachine bent of bent geweest, dat werd verkocht of geproduceerd door een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor bestuurders.

Als u werknemer bent of bent geweest van een Volvo Group-bedrijf of actief bent geweest als consultant, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor werknemers of consultants.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB en AB Volvo (“VOLVO”) zijn, als verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de geldende wetgeving en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Group Privacy Officer van VOLVO op gpo [dot] office [at] volvo [dot] com of per post of telefoon op:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Zweden

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO verwerkt alle of een gedeelte van de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contactgegevens van vertegenwoordigers van leveranciers, zoals werkadres, thuisadres, e-mail, telefoonnummer.

Gegevens over beroep en betrekking, zoals bedrijfsnaam, functie, vestigingsplaats, land

IT-gerelateerde gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoorden, inloggegevens, alsook gegevens en logbestanden over uw gebruik van VOLVO’s IT-apparatuur, toepassingen of services

Indien u een zelfstandige bent, kan VOLVO ook volgende persoonsgegevens verwerken:

Financiële gegevens, zoals informatie over kredietkaart of betalingen, alsook gegevens van bankrekeningen.

Contractgegevens, zoals verkooporders, contracten en andere overeenkomsten tussen u en VOLVO

 

Verwerkingsgrond en doeleinden van de gegevensverwerking

VOLVO verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

Gerechtvaardigd belang. Het beheer van de dagelijkse werkzaamheden conform wettelijke en redelijke handelspraktijken waaronder het beheer van relaties met leveranciers om contract(en) uit te voeren waarbij u of uw werkgever een partij is en/of om stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn om een contract met u of uw werkgever te sluiten, wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in hoofde van VOLVO VOLVO wil bijvoorbeeld uw voorkeurstaal weten om correct met u te kunnen communiceren in dagelijkse activiteiten.

 

VOLVO zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Communicatie met uw werkgever in het kader van het beheer van relaties van VOLVO met haar leveranciers, om contract(en) uit te voeren waarbij u of uw werkgever een partij is en/of om stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn om een contract te kunnen sluiten met u of uw werkgever.

Indien u een zelfstandige bent, verwerkt VOLVO ook de financiële gegevens met oog op de uitbetaling van uw vergoeding.

VOLVO heeft sommige persoonsgegevens nodig om te communiceren met leveranciers voor zakelijke doeleinden. Het niet overmaken van persoonsgegevens belemmert de verwerking van de producten en diensten die u of uw werkgever verwachten van VOLVO.

VOLVO zal normaal uw persoonsgegevens niet delen met personen buiten de Volvo Group, tenzij dit wordt vereist door wet- of regelgeving. Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de verwerking, kan VOLVO uw persoonsgegevens delen met een ander Volvo Group-bedrijf, waaronder bedrijven buiten de EU/EER. Eveneens kan Volvo, als dit noodzakelijkis om te voldoen aan het doel van de verwerking, deze persoonsgegevens delen met een derde leverancier, waaronder leveranciers buiten de EU/EER.

VOLVO zal in alle gevallen alle redelijke inspanningen leveren om een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te realiseren, zoals dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van overeenkomsten voor interne of externe gegevensverwerking op basis van door de EU goedgekeurde Standaardbepalingen,het gebruik EU-US Privacy Shield of andere gelijkaardige mechanismen die op enig moment zijn erkend of goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Als u vragen heeft over de doorgifte van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming van VOLVO.

VOLVO bewaart uw persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is voor het vervullen van wettelijke verplichtingen of voor het uitvoeren van de overeekomst, rekening houdend met bijvoorbeeld de contractuele termijn, vereisten van garantie en productaansprakelijkheid. VOLVO zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

U heeft het recht om van VOLVO informatie te krijgen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO evenals om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u VOLVO verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op doorgifte van uw persoonsgegevens (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder) indien de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO plaatsvindt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en wanneer deze geautomatiseerd is.

 

U heeft ook het recht om uw klachten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO voor te leggen aan een toezichthoudende autoriteit. Wilt u meer informatie over deze rechten en hoe u deze kan doen gelden, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming van VOLVO.

Meer informatie over de rechten van betrokkenen