Trucks

Inlevercondities Volvo Trucks

Met een terugkoopcontract of huurovereenkomst vermijdt u risico’s die u wel heeft als u eigenaar bent. Ondanks dat u geen eigenaar bent, is het belangrijk dat u goed voor uw truck zorgt en de dagelijkse controles uitvoert (olie, water, banden, lampen en wielen). Op die manier voorkomen u en Volvo Trucks onnodige kosten wanneer u het voertuig inlevert. In de meeste gevallen is het ook mogelijk om het contract te verlengen. Neem hiervoor contact op met uw dealer voor meer
informatie.

In dit document geven we aan in welke conditie de truck moet zijn op het moment van inleveren. Natuurlijk accepteren we normale slijtage, maar de truck dient wel aan bepaalde eisen te voldoen. De afbeeldingen en opmerkingen in deze brochure geven aan wat acceptabel is en wat moet worden gerepareerd om extra kosten te voorkomen. Gezond verstand en dagelijks onderhoud zijn de beste manieren om problemen te voorkomen. Bekijk het onderstaande document voor meer informatie over hoe u met uw truck moet omgaan.

Overweegt u uw contract te verlengen?

Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.