Trucks

Transportbegrippen

243 matches

1 of 13

 • I-ParkCool is het volledig geïntegreerde en intelligente koelsysteem (standairco) van Volvo Trucks die tijdens het slapen de cabine op een aangenomen temperatuur houdt, waardoor u goed slaapt en overdag veiliger en productiever werkt.

 • Het Accident Research Team (ART) bezoekt ongevalslocaties om nauwkeurig de details in kaart te brengen. Het ART vormt zich een beeld over wat er voorafging aan het ongeval en waardoor letsel werd veroorzaakt toen het ongeval plaatsvond.

 • Aardgas is een fossiel product dat tussen de 40 en 500 miljoen jaar oud is en wordt gewonnen diep binnen in de aardkorst.

 • Het Anti Blokkeer systeem is een elektronisch systeem dat voorkomt dat de wielen van een voertuig blokkeren bij krachtig remmen.

 • De Adaptive Cruise Control is een op radar en camera gebaseerde Cruise control die de snelheid van het voertuig aanpast om daarmee een veilige afstand tot het voorgaande voertuig te behouden.

 • AdBlue is de handelsnaam voor AUS32: een oplossing van 32,5% ureum (een stikstofhoudende organische verbinding) in gedemineraliseerd water.

 • ADR-transport is transport van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR staat voor 'Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road', de naam van het Europese verdrag rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

 • Volvo Trucks kan af fabriek een groot en divers aantal geconfigureerde trucks leveren. Dat wil zeggen dat er in de fabriek al trucks kunnen worden geproduceerd die afwijken van de ‘standaard’ leveringen. Met extra assen of met gerealiseerde voorbereidingen in het chassis ten bate van de opbouwer.

 • Aslast is het maximale gewicht op een as met twee wielen. Een asstel is een samenstel van twee of meer assen die op minder dan 1,80 meter afstand van elkaar gelegen zijn. Er is sprake van afzonderlijke assen als de onderlinge afstand meer is dan 1,80 meter.

 • ATC (Automatic Traction Control) houdt in dat de voorwielaandrijving automatisch wordt ingeschakeld wanneer de achterwielen gaan slippen, om zo de beste tractie te verkrijgen bij rijden op glad wegdek.

 • Bio-LNG is vloeibaar methaan (vrijwel 100%) gemaakt uit biogas. Liquefied/liquid natural gas, afgekort tot lng, in het Nederlands ook wel vloeibaar aardgas genoemd, is een mengsel van voornamelijk methaan met mogelijke restgassen als stikstof, propaan en ethaan. Methaan is bij normale druk vloeibaar bij cryogene temperaturen van ca. -162 °C.

 • Biogas is vergelijkbaar met aardgas, maar kan worden teruggewonnen wanneer biologisch materiaal wordt afgebroken door bacteriën in een omgeving zonder zuurstof.

 • Het brandstofverbruik is de hoeveelheid brandstof die nodig is om een bepaalde afstand af te leggen. Het brandstofverbruik van een truck is voornamelijk afhankelijk van het gewicht en de vormgeving van de truck, de topografie (vlak of heuvel/bergachtig terrein), verkeersintensiteit en het rijgedrag van de chauffeur.

 • CMS is de afkorting van Camera Monitor Systeem. Het vervangt de traditionele truckspiegels voor camera's en monitors.

 • CNG is gecomprimeerd aardgas of aardgas onder druk. De afkorting CNG staat voor Compressed Natural Gas. CNG ontstaat door aardgas met een compressor samen te persen tot een druk van ca. 200 bar.

 • CO2 is de chemische formule voor koolstofdioxide (ook wel koolzuurgas of kooldioxide genoemd). Het is een niet-organische verbinding van koolstof en zuurstof. CO2 is kleurloos en geurloos en komt van nature in de atmosfeer voor.

 • Convoi Exceptionnel, ook wel ‘uitzonderlijk vervoer’ of ‘speciaal transport’, is het transport van uitzonderlijke ladingen, vaak met bovengemiddelde tot extreme gewichten en/of afmetingen. Voorbeelden van zware ladingen die als Convoi Exceptionnel worden vervoerd zijn windmolens, silo’s, kranen en andere zware werktuigen.

 • De aandrijflijn in een motorvoertuig is de verzamelnaam voor alle onderdelen die ervoor zorgen dat de wielen worden aangedreven en het voertuig in beweging komt.

 • Bij de auto-panningfunctie bewegen de camera’s van het Camera Monitor System (CMS) automatisch mee bij het afslaan, in bochten en bij het achteruitrijden. De camera volgt de trailer. Daardoor heeft de chauffeur beter zicht op de rijrichting van de vrachtwagencombinatie en om de omgeving rondom het voertuig.

 • De carrosserie van een truck is de opbouw die bovenop het chassis wordt gebouwd. Het kan hier gaan om diverse typen opbouw, variërend van een vlakke laadvloer tot een vuilniswagen.

243 matches

1 of 13