Trucks

VEILIGHEID - HET ZIT IN ONS DNA

Vrachtwagens en veiligheid. Het hoge aantal vrachtwagenongelukken geeft aan dat dit niet vanzelfsprekend samengaat. En daar willen we verandering in brengen. NUL vrachtwagenongelukken is ons ultieme doel. Ons Accident Research Team is opgericht in 1969 en sindsdien staan we aan de frontlinie op het gebied van veiligheid, met baanbrekende innovaties die ongelukken van vrachtwagens voorkomen en de kans op letsel verkleinen. Niet alleen voor de vrachtwagenchauffeur, maar voor alle weggebruikers.

Redt al meer dan 50 jaar levens

Circa de helft van de ongevallen met fatale afloop waarbij trucks zijn betrokken, had voorkomen kunnen worden door het gebruik van een veiligheidsgordel. Het is cruciaal dat elke nieuwe generatie chauffeurs begrijpt hoe belangrijk deze uitvinding is. Want het redden van levens betekent meer voor ons dan wat dan ook.

Wel of geen gordel om doen?

Alles lag voor in de ramen... Alles! En dan denk je: ik ben blij dat ik een gordel om heb
Ik ben met 90 km/h achterop een cooler gereden. Ik heb alles gebroken of verbrijzeld.

Volvo Trucks Safety Report

Ieder jaar sterven wereldwijd ongeveer 1,2 miljoen mensen als gevolg van een verkeersongeluk. Helaas zijn vrachtwagens ook nog te vaak hierbij betrokken. Volvo Trucks heeft zich daarom een ultiem doel gesteld: nul ongelukken door toedoen van vrachtwagens. Maar dan moeten we wel weten waarom die ongelukken voorkomen. Het Volvo Trucks Safety Report (mei 2017) vertelt u er alles over. Bekijk het hier gratis.

We zorgen voor bewustzijn bij zowel chauffeurs als medeweggebruikers

Alsjeblieft mensen, heb een beetje meer geduld
Let op elkaar. Hou je aan de regels. Doe geen gekke dingen. Dan komt iedereen weer veilig thuis

We ontwikkelen veiligheidssystemen om ongevallen te voorkomen

Onze Active Safety-initiatieven zijn ontworpen om fouten te voorkomen die de oorzaak zijn van circa 90% van alle verkeersongevallen. Dus zorgen we ervoor dat onze chauffeurs meer kunnen zien. We zorgen dat ze comfortabel en geconcentreerd blijven. En we voorzien onze trucks van systemen en technologie die veiligheid naar een heel nieuw niveau brengen.

Veiligheidssystemen die de kans op letsel verkleinen

Ongevallen zijn helaas niet helemaal te voorkomen. Daarom richten onze passieve veiligheidsinitiatieven zich op het minimaliseren van het letsel als zich toch een ongeval voordoet. Daarom concentreren we ons op het bouwen van trucks die de chauffeur, passagiers en andere weggebruikers zo veel mogelijk bescherming bieden.

Volvo Trucks stop look wave smiling girl banner

We leren kinderen

Stop Look Wave

Een campagne die het belang laat zien van "See and be seen"

 

Volvo-veiligheid zelf ervaren?

Uw lokale Volvo Trucks-dealer kan u alle innovatieve veiligheidssystemen laten zien en al uw vragen over veiligheid beantwoorden.