Trucks

Veelgestelde vragen over elektrische trucks 

 

Elektromobiliteit is een onderwerp waarover nog veel vragen leven. Bijvoorbeeld over de impact op het milieu, opladen en actieradius. Hieronder staan veelgestelde vragen en onze antwoorden daarop, gerangschikt in drie categorieën.

 

Samenleving en duurzaamheid

Producten en services

Zakelijk

Samenleving en duurzaamheid

Bij elektromobiliteit gaat het om voertuigen, zoals auto's, bussen, treinen en trucks, die geheel of gedeeltelijk elektrisch worden aangedreven. Ze hebben de mogelijkheid om energie aan boord op te slaan en worden gewoonlijk opgeladen via het elektriciteitsnet. Het meest voorkomende type voertuig met een elektrische aandrijflijn werkt met een accu (BEV, Battery Electric Vehicle), maar er zijn ook elektrische voertuigen die op waterstof rijden, de zogenaamde brandstofcel-elektrische voertuigen (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle). Elektromobiliteit omvat ook de laadinfrastructuur en ondersteunende diensten voor bereik- en routeplanning en andere functies.

Veel bedrijven hebben ambitieuze CO2-doelen opgesteld om bijvoorbeeld aan het akkoord van Parijs te voldoen. Elektrische trucks zijn een middel om deze doelen te bereiken. Andere factoren waardoor deze technologie wordt gestimuleerd, zijn strengere koolstofemissieregels en de wens voor een betere luchtkwaliteit en minder lawaai, vooral in stedelijke gebieden. Een andere belangrijke stimulans is efficiënt transport. Elektrische trucks kunnen 's nachts en buiten de piek goederen leveren. Ook hebben ze toegang tot meer locaties dan hun tegenhangers op diesel, bijvoorbeeld binnen in gebouwen.

Een Battery Electric Vehicle (BEV) gebruikt energie die is opgeslagen in accu's die worden opgeladen via het elektriciteitsnet. Een elektrisch voertuig met brandstofceltechnologie (FCEV) rijdt op waterstof die tijdens het rijden wordt omgezet in elektriciteit.

De milieu-impact van een elektrische truck is erg laag als de truck in gebruik is, maar iets hoger tijdens de productie. Omdat trucks echter veel worden ingezet, is dit snel te compenseren. Elektrische aandrijflijnen zijn energiezuiniger en hebben de minste impact op het milieu wanneer ze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gebruiken. 

Een elektrisch voertuig produceert geen uitlaatgassen en aanzienlijk minder geluid dan een voertuig met een verbrandingsmotor. Er komen echter wel emissies vrij tijdens de productie en ook van de banden, remmen, wegslijtage enzovoort tijdens het rijden.

Om hier een antwoord op te geven moet worden gekeken naar de totale levenscyclus van het voertuig inclusief grondstoffen, productie en gebruik. Een elektrische truck stoot meer CO2 uit tijdens de productie, maar over het algemeen veel minder tijdens het gebruik. Welke energie lokaal beschikbaar is, bijvoorbeeld kolen of wind- en zonne-energie, heeft aanzienlijke gevolgen op de algehele impact van het voertuig. Bekijk voor meer informatie en nauwkeurige berekeningen de ecologische voetafdrukcalculator van Volvo Trucks.

Ja, ongeveer 90% van de gevolgen voor het milieu tijdens de levenscyclus van een traditionele dieseltruck is afkomstig van het gebruik. Trucks die rijden op elektriciteit uit hernieuwbare bronnen hebben een veel lagere impact. Bij Volvo werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat de grondstoffen op duurzame wijze worden gewonnen en dat de accu's worden geproduceerd met een minimale impact op het klimaat. Bekijk voor meer informatie en nauwkeurige berekeningen de ecologische voetafdrukcalculator van Volvo Trucks.

We eisen van al onze leveranciers en van hun leveranciers dat ze onze waarden naleven met betrekking tot respect voor mensenrechten, het milieu en bedrijfsethiek. 

Lithium-ionaccu's en bevatten bepaalde schaarse materialen zoals zware metalen en zeldzame aardmetalen. Sommige van de schaarse materialen die in lithium-ionaccu's en andere elektromobiliteitscomponenten voorkomen, zijn soms afkomstig van bronnen waarvan de opbrengst direct of indirect ten goede komt aan gewapende groepen in het gebied van herkomst. Vaak worden deze materialen conflictmineralen genoemd. Volvo Trucks beoordeelt de volledige toeleveringsketen om er zeker van te zijn dat stoffen als tantaal, wolfraam, telluur, goud en kobalt die in de accu's van Volvo-trucks worden gebruikt, niet afkomstig zijn uit bronnen die onderwerp zijn van een conflict.

Tot dusver is het aantal afgedankte accu's vrij laag, maar naarmate de productie van elektrische trucks toeneemt, zal de behoefte aan recycling- en hergebruikstromen toenemen. Ter voorbereiding hierop werkt Volvo Trucks samen met afvalverwerkers en andere partijen om het recyclingpercentage van elektrische accu's te maximaliseren. We onderzoeken ook mogelijkheden voor een tweede gebruik van oude accu's zodat hun levensduur wordt verlengd in andere toepassingen, zoals energieopslag voor gebouwen.B14

We hanteren een holistische benadering van de hele levenscyclus en de toeleveringsketen, inclusief leveranciers, materialen, logistiek, productie en recycling. Dit omvat de wijze waarop de aandrijflijn en accu's worden geproduceerd maar ook welke materialen worden gebruikt.

Dit verschilt sterk van land tot land. Maar overal neemt de beschikbaarheid van energie uit hernieuwbare bronnen snel toe en deze energie is vaak kosteneffectiever dan fossiele brandstoffen. Bekijk voor meer informatie over de energiemix binnen de EU de ecologische voetafdrukcalculator van Volvo Trucks.

Wij zijn van mening dat tegen 2030 50% van alle Volvo-trucks die in Europa worden verkocht, elektrisch zullen zijn, met behulp van accu- of brandstofceltechnologie.

Vanuit het perspectief van de sector wordt gekeken naar het ontwikkelen van kennis over hoe de technologie op de meest efficiënte manier kan worden gebruikt, zoals door het optimaliseren van routes en energieverbruik, onderhoudsschema's en de beschikbaarheid van de trucks. Vanuit maatschappelijk perspectief moet de transitie worden gestimuleerd door middel van bonussen en door te voorzien in voldoende laadinfrastructuur en netcapaciteit om een groot aantal voertuigen te ondersteunen. De belangrijkste factor is de wens van duurzaam transport. Dit blijft de drijvende kracht achter de transitie in de nabije toekomst.

Elektrische voertuigen hebben tijdens het opladen veel energie nodig. Een manier om dit te beheren, is door gebruikers aan te moedigen hun voertuigen 's nachts op te laden en de vraag op slimme manieren te spreiden over zowel grote als lokale netwerken. Er worden nu forse investeringen gedaan, en dat is dringend nodig, voor de ontwikkeling van de infrastructuur en het realiseren van meer laadpalen. In eerste instantie zullen de meeste trucks op hun thuisbasis moeten worden opgeladen. Bij Volvo benadrukken we de noodzaak dat overheden de installatie van openbare laadstations met een hoge capaciteit en voldoende ruimte voor trucks stimuleren. 

We volgen de ontwikkelingen van recyclingtechnologieën op de voet en nemen deel aan verschillende projecten waarbij accu's van elektrische voertuigen (EV) overgaan naar andere toepassingen. Zo kunnen ze nadat hun operationele capaciteitslimiet is bereikt, worden toegepast voor opslag in zonne-energiesystemen. 

Producten en services

Omdat elektrische trucks geen uitlaatgassen produceren, kunnen ze ook goederen leveren in emissievrije zones. Bovendien zijn ze stiller, wat betekent dat ze 's nachts in steden kunnen rijden op tijden dat zware voertuigen niet zijn toegestaan. Hierdoor kunnen elektrische trucks de efficiëntie van een bedrijf verhogen. De trucks kunnen rijden op tijdstippen met minder verkeersdrukte en daardoor sneller en gemakkelijker goederen leveren. Ze verbeteren ook de productiviteit, omdat ze meer ritten kunnen uitvoeren in periodes dat er minder verkeer is en ze dichter bij het eindleveringspunt kunnen komen vanwege hun stille werking.

Volvo levert al elektrische trucks voor middelzware toepassingen als distributie en inzameling van afval. Dat zijn de Volvo FL Electric en de Volvo FE Electric in Europa en de Volvo VNR Electric in Amerika. In de loop van 2021 gaat de verkoop van start van de elektrische heavy-duty trucks Volvo FH, Volvo FM en Volvo FMX. Deze zullen worden gebruikt voor regionaal transport en stedelijke bouwactiviteiten in Europa. 

We hanteren geavanceerde simulatieprogramma's die zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring met het gebruik van elektrische voertuigen in commerciële activiteiten. Het getal voor onze zware trucks is gebaseerd op een rijcyclus voor regionale distributie met een Volvo FH 4x2-trekker met een gemiddeld GCW (treingewicht) van 35 ton. Onze zware trucks kunnen een treingewicht hebben tot 44 ton (50 ton in Nederland). 

Als we een trucks leveren, kijken we samen met de klant zorgvuldig naar de route en berekenen we waar opgeladen moet worden om aan de transporteisen te voldoen. Volvo onderzoekt voortdurend nieuwe opties en samenwerkingsverbanden voor het opladen van onze voertuigen.

In eerste instantie denken we dat het merendeel van de trucks 's nachts op de thuisbasis van de klant kan worden opgeladen. Naarmate elektrische voertuigen steeds gebruikelijker worden, moet ook worden voldaan aan de behoefte om ze op veel verschillende plaatsen op te laden, zoals laadperrons, servicewerkplaatsen, vrachtwagenstops en andere plaatsen waar trucks geparkeerd staan.

Onze zware trucks kunnen worden opgeladen met een AC-lader (bijvoorbeeld een laadbox) tot 43 kW en met een DC-systeem (stationair laadstation) met een capaciteit van 250 kW.

Met een AC-oplader duurt het ongeveer 9 uur om de accu's volledig op te laden. Met een DC-oplader wordt de oplaadtijd teruggebracht tot ongeveer 2 uur. De accu kan sneller worden opgeladen tot 80% capaciteit, net zoals een smartphone, omdat de oplader tegen het einde van het proces trager werkt om de accucellen te beschermen.

Op dit moment bieden onze zware elektrische trucks een actieradius tot 300 km en onze lichte elektrische trucks een actieradius tot 450 km. De actieradius hangt echter in hoge mate af van externe omstandigheden zoals het weer en de luchtweerstand, samen met het gewicht van de truck en de rijstijl van de chauffeur. Het bereik en de levensduur kunnen worden vergroot door gebruik te maken van de economy-rijstand, de chauffeurs doelgerichte trainingen te laten volgen en de instructies voor het opladen en beheren van de accu's zorgvuldig op te volgen. We analyseren de omstandigheden van elke klant en stellen mogelijke routes en laadstrategieën op. Klanten kunnen het gebruik van de truck volgen en plannen met digitale tools, zodat de laadpatronen in de loop van de tijd kunnen worden verbeterd. 

De snelste methode is DC-laden tot 250 kW, waarbij de laadtijd van leeg naar volledig opgeladen ongeveer 2 uur is.

De chauffeur kan de laadstatus volgen op het instrumentenpaneel van de truck. De status kan ook op afstand worden gecontroleerd via de Volvo Connect-portal. Daarin worden de locatie van de truck en de huidige laadstatus in verschillende weergaven getoond. De MyTruck-app van Volvo heeft ook een laadcontrolefunctie en een reeks andere handige functies voor elektrische trucks. 

De Volvo Connect-portal heeft een planningsfunctie voor route en actieradius waarmee klanten routes kunnen plannen en deze met de chauffeur kunnen delen via het instrumentenpaneel van de truck. Dit maakt het eenvoudig om de actieradius te berekenen en geeft de mogelijkheid om meer leveringen te doen op basis van de laadstatus. 

Het Volvo-servicecontract voor elektrische trucks omvat een accucontrole die erop is gericht dat ze hun capaciteit tijdens hun levensduur behouden. Onder het contract valt ook de accufunctie, na de tweejarige garantie op de aandrijflijn die bij de truck wordt geleverd.

De elektrische trucks van Volvo voldoen aan dezelfde hoge veiligheidsnormen bij botsingen als onze andere trucks en bieden dezelfde veiligheidssystemen als de dieselmodellen. Bovendien zijn er specifieke testscenario's toegevoegd voor de elektrische trucks om de botsbestendigheid van de accuinstallatie en andere elektrische componenten te verifiëren. Verder hebben we er alles aan gedaan om het elektrische 600 V-systeem in de truck zo te ontwerpen dat dit veilig is tijdens het gebruik van de truck en tijdens het onderhoud.

Chauffeurs leren normaal gesproken hoe de truck werkt en zullen snel weten wat het bereik is. Als de acculading tijdens het rijden naar nul daalt, is er een zekere reserve-energiecapaciteit beschikbaar die de chauffeur helpt om naar een veilige plek te komen.

We gebruiken lithium-ionaccu's. De zware elektrische trucks worden in eerste instantie aangeboden met 5 of 6 accupakketten. Elk accupakket heeft een totale energie van 90 kWh, wat neerkomt op 450 kWh of 540 kWh totale energie. Elke accu weegt 505 kg. 

De accupakketten worden in onze eigen fabrieken geassembleerd om te garanderen dat ze van de hoogste kwaliteit zijn en dat ze volledig zijn getest. De totale levensduur kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals gebruik, de rijcycli, de laadomstandigheden enzovoort. Volvo controleert de accu's voortdurend en biedt een servicecontract aan met garantie voor de werking.

Volvo onderzoekt en biedt oplossingen voor revisie, recycling en een tweede leven waarbij de accu's voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt.

De onderhoudsintervallen zijn ongeveer hetzelfde, maar het onderhoud is anders dan bij een traditionele aandrijflijn. Het verbruik van reserveonderdelen is afhankelijk van de transporttoepassing, de regio waar de truck rijdt en vele andere factoren. De trucks hebben een online verbinding en kunnen rapporteren over de staat van verschillende componenten. Daardoor kunnen service en onderhoud doelgericht worden uitgevoerd voor een langere inzetbaarheid.

Alle dealers die elektrische trucks verkopen, staan klaar om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de technische systemen en functies van de trucks. Veel van de servicewerkplaatsen hebben uitgebreide ervaring met onderhoud van elektrische bussen.

De prestatiecurve van elektrische trucks is anders dan die van trucks met verbrandingsmotor. De kracht is bijvoorbeeld meteen aanwezig, zodra u uw voet op het gaspedaal zet. Elektrische trucks hebben minder versnellingen en dat levert een andere rijervaring op.

Elektrische trucks produceren minder trillingen en maken minder geluid, wat resulteert in een comfortabele en ontspannen rijervaring.

Neem contact op met uw plaatselijke Volvo-dealer en meld u aan.

Het ecosysteem bestaat uit alle hardware, services en mensen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het controleren en bewaken van de werking en het bereik van de truck en ervoor zorgen dat klanten betrouwbaar kunnen leveren. Dit omvat gebieden als opladen, serviceplanning en diagnose op afstand voor de truck, en softwarediensten voor het optimaliseren van de routes en het bereik.

In 2018 leverden we de eerste volledig elektrische trucks aan klanten, maar de verkoop van hybride trucks die op een combinatie van elektriciteit en andere brandstoffen rijden, ging al veel eerder van start. Andere onderdelen van de Volvo Group, met name Volvo Bus, hebben uitgebreide ervaring met elektrische voertuigen.

Onze elektrische trucks delen een platform met onze andere aandrijflijnen en voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen. De gespecialiseerde medewerkers van Volvo helpen klanten bij het configureren van hun trucks zodat deze voldoen aan hun specifieke eisen en bieden deskundige ondersteuning terwijl de truck in bedrijf is. De accu's en de algehele staat van de trucks worden continu bewaakt, zodat eventuele acties lang voor het volgende servicebezoek kunnen worden aangegeven.

Efficiënte laadoplossingen zijn cruciaal om een elektrische truck zo effectief mogelijk te kunnen gebruiken. We ondersteunen onze klanten met expertise, begeleiding en totaaloplossingen. Meer gegevens over het productaanbod worden in 2021 gepresenteerd.

DC-opladen met CCS2 tot 250 kW (600-750 V) en AC-opladen met type 2 tot 43 kW.

Zakelijk

Door de lage uitstoot van CO2, deeltjes en geluid is het mogelijk om goederen te vervoeren in emissievrije zones, op tijdstippen dat trucks met traditionele aandrijflijnen gewoonlijk niet kunnen worden ingezet. Daardoor zijn er meer en snellere leveringen mogelijk in één dienst. Door het ontbreken van uitlaatgassen zijn de arbeidsomstandigheden voor chauffeurs beter en zijn er ook minder gevolgen voor het milieu. Daarnaast kunnen goederen binnen gebouwen worden afgeleverd. Chauffeurs hebben positieve ervaringen met elektrische trucks vanwege de lagere trillingsniveaus en snellere respons bij het accelereren.

Volledig elektrische trucks zijn ideaal voor het vervoeren van goederen in en rond steden op vooraf gedefinieerde routes, waarbij de truck aan het einde van de werkdag op de thuisbasis kan worden opgeladen. 

Distributie, stedelijke bouwactiviteiten en afvalinzameling (vaak voor stads- en gemeentebesturen) zijn voorbeelden van segmenten waar elektrische trucks al enige tijd in gebruik zijn. Maar dankzij de capaciteit van de zware trucks van Volvo kunnen goederen nu ook tussen steden worden vervoerd.

Elektrische voertuigen met accu's of brandstofcellen zullen in steeds meer segmenten mogelijk worden. Momenteel zijn de belangrijkste uitzonderingen het langeafstandstransport, vanwege een gebrek aan laadinfrastructuur, en zware transporttoepassingen in de hout-, bouw- en mijnbouwsector.

In eerste instantie gaat het bij elektrische trucks om een hogere investering dan bij gelijkwaardige dieselmodellen. We bevinden ons echter in een overgangsfase van fossiele brandstoffen naar duurzame transportoplossingen voor de lange termijn. Het is de verwachting dat de kosten van nieuwe technologie in de loop van de tijd zullen dalen dankzij verbeterde schaalvoordelen. 

Veel grote transportbedrijven beginnen de druk te voelen van transportafnemers en eindgebruikers om duurzame transportoplossingen aan te bieden. Steeds meer bedrijven willen hun CO2-uitstoot verminderen en bijdragen aan een duurzamere samenleving. Er komen nieuwe kansen voor bedrijven die goederen willen vervoeren naar locaties en op tijdstippen die niet geschikt zijn voor trucks op fossiele brandstof. Een groeiend aantal steden introduceert nul-emissiezones waar alleen elektrische voertuigen zijn toegestaan. Ook is er sprake van belastingen die de transitie naar een meer CO2-neutrale samenleving ondersteunen.

Al onze bestaande betalingsoplossingen zijn beschikbaar voor onze elektrische voertuigen: contante betaling, lease en verhuur. Deze worden aangepast aan de behoeften van elke individuele klant. 

De Volvo FL Electric en Volvo FE Electric voor middelzware toepassingen en de Noord-Amerikaanse Volvo VNR zijn op bestelling verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Volvo Trucks. Onze elektrische trucks voor zwaar gebruik komen in Europa vanaf 2021 op de markt. Heeft u een vraag over deze producten, klik dan op deze link.

De productiestart van de Europese heavy-duty Volvo FM-, FMX- en FH-trucks staat gepland voor 2022. Voor de middelzware Volvo FL en Volvo FE Electric en de Noord-Amerikaanse Volvo VNR is de volumeproductie al gestart. Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger van Volvo Trucks. 

De terugverdientijd is sterk afhankelijk van het segment en de markt. Elektrische trucks kunnen ook nieuwe zakelijke kansen bieden. Hun economische levensvatbaarheid zal in de loop van de tijd toenemen door schaalvoordelen en naarmate de verschillende segmenten volwassen worden. Zo maken bonussen en wetgeving het gebruik van elektrische trucks voor distributie en afvalinzameling in steden veel aantrekkelijker. De lage variabele kosten zullen leiden tot een grotere winstgevendheid naarmate de truck meer wordt gebruikt. Zodra de hoge initiële investering is terugbetaald, zullen de lage variabele kosten van elektrische trucks een positieve invloed hebben op de winstgevendheid.

De winstgevendheid is sterk afhankelijk van het type transport. Elektrische trucks hebben hogere initiële kosten, maar bieden transportbedrijven ook nieuwe mogelijkheden om de productiviteit te verbeteren en nieuwe bedrijfsgebieden te openen. Ze kunnen bijvoorbeeld buiten de piekuren worden ingezet en beter dan hun concurrenten voldoen aan de wensen van stadsbesturen en andere klanten. De lage variabele kosten zullen leiden tot een grotere winstgevendheid naarmate de truck meer wordt gebruikt. Zodra de hoge initiële investering is terugbetaald, hebben elektrische trucks lage variabele kosten wat een positieve invloed heeft op de winstgevendheid.

Neem contact op met uw lokale energieleverancier voor meer informatie over de beschikbare opties.

Elektrische trucks worden idealiter 's nachts op hun thuisbasis opgeladen om de energiekosten tot een minimum te beperken. Verder moet u de routes zorgvuldig plannen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare energiecapaciteit. Voor het overige gelden dezelfde overwegingen als voor andere typen trucks. U moet ervoor zorgen dat het voertuig is toegerust voor de opdracht, dat de chauffeur zuinig rijdt en dat het onderhoudsplan is ingesteld op de best mogelijke prestaties en beschikbaarheid.

De Volvo FL Electric en Volvo FE Electric voor middelzware toepassingen en de Noord-Amerikaanse Volvo VNR zijn op bestelling verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Volvo Trucks. Onze elektrische trucks voor zwaar gebruik komen in Europa vanaf 2021 op de markt. Voor vragen over deze producten klikt u op deze link.

De meeste EU-landen bieden een soort stimulans om milieuvriendelijke technologie, zoals elektrische trucks, te promoten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Volvo Trucks-vertegenwoordiger. 

De energiekosten variëren sterk tussen de verschillende landen. Het is doorgaans goedkoper om een truck 's nachts bij de thuisbasis op te laden. Neem contact op met uw lokale energieleverancier om de beste oplossing te vinden, in zowel financieel als milieuvriendelijk opzicht.

BEV's, elektrische voertuigen met accu's, zullen in de toekomst waarschijnlijk een groot deel gaan uitmaken van het stads- en streekvervoer vanwege financiële voordelen en milieuvriendelijke aspecten. Je kunt wel stellen dat elektrische mobiliteit een blijvertje is. De technologie heeft zich goed bewezen in bussen, auto's en andere voertuigen. In de transportsector wordt de mening breed gedeeld dat elektrische trucks met accu- of waterstofaandrijving ook voor de lange afstanden een cruciale rol gaan spelen bij de transitie naar een fossielvrije toekomst.

Ja, we zullen een reeks verschillende aandrijflijnen blijven aanbieden en de meest geschikte oplossing voorstellen voor elke individuele klant en geografische locatie. We leveren een mix van steeds zuinigere trucks met verbrandingsmotor, trucks op gas, volledig elektrische trucks en trucks met brandstofcelaandrijving. 

Bij onze elektrische trucks bieden we het Gold Service Contract aan, wat betekent dat de onderhoudskosten zijn opgenomen in de totale eigendomskosten. We zorgen dat de totale eigendomskosten concurrerend zijn.

Dit is afhankelijk van de toepassing en voertuigspecificatie. De accu's voegen extra gewicht toe en om dat te kunnen compenseren staat de EU maximaal 1 ton extra GCW toe. De beslissing en de uitvoering verschillen per land.

Om een vergelijking te kunnen maken is het nodig om naar de totale eigendomskosten te kijken. Elektrische trucks bieden vaak nieuwe zakelijke kansen, omdat ze goederen kunnen afleveren op locaties en tijdstippen die niet toegankelijk zijn met trucks op fossiele brandstoffen. Een groeiend aantal steden introduceert nul-emissiezones waar alleen elektrische voertuigen zijn toegestaan. De transitie naar elektrische trucks betekent een hogere eerste investering voor het transportbedrijf, gevolgd door aanzienlijk lagere bedrijfskosten. De geschiktheid van de oplossing dient samen met de lokale klanten te worden geanalyseerd. We denken ook dat de eerste investering minder wordt naarmate de volumes toenemen en de kosten van accu's in de loop der tijd afnemen. 

In 2019 zijn we begonnen met de productie van de Volvo FL Electric en Volvo FE Electric in Europa, en eind 2020 met de verkoop van de Volvo VNR in Noord-Amerika. De verkoop van de Europese modellen voor zwaar gebruik begint in 2021 en de volumeproductie start in 2022. 

Vragen over de overstap naar elektrische trucks?

Uw dichtstbijzijnde Volvo Trucks-specialist beantwoordt graag al uw vragen. Uiteraard geheel vrijblijvend.