Trucks

PRIVACY

Volvo Group neemt uw privacy serieus. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We gebruiken uw persoonsgegevens altijd op een eerlijke manier die dat vertrouwen waard is.

 We zijn altijd transparant over de gegevens die we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we ze delen en met wie u contact op moet nemen als u vragen heeft.

Privacy op algemene website

U kunt de websites van de Volvo Group gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Hieronder vindt u informatie over de gegevens die we standaard verzamelen wanneer u de websites bezoekt. Als u zich registreert voor een van onze diensten of contact met ons opneemt via formulieren, ziet u gedetailleerde informatie over hoe uw gegevens worden verwerkt in verband met uw registratie.

Identiteit en contactgegevens van de controller en de privacyfunctionaris van de groep

AB Volvo ("VOLVO"), als controller van persoonsgegevens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben volgens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de privacyfunctionaris van de VOLVO Group via gpo.office@volvo.com, of per post of telefoon op:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Zweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Welke categorieën persoonsgegevens zal VOLVO verwerken, voor welk doel en op basis van welke rechtsgrondslag?

Wanneer u een VOLVO-website bezoekt, is uw webbrowser technisch geconfigureerd om automatisch de volgende gegevens ("loggegevens") naar onze webserver te verzenden, die we vervolgens in logbestanden vastleggen:

  • Datum van toegang
  • Tijd van toegang
  • URL van de verwijzende website
  • Opgehaalde bestanden
  • Verzonden gegevensvolume
  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem
  • IP-adres
  • Domeinnaam van uw internetprovider

Dit is uitsluitend informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd. Deze informatie is noodzakelijk voor technische doeleinden om de door u gevraagde inhoud correct te kunnen leveren en het verzamelen ervan is een onvermijdelijk aspect van het gebruik van websites. De loggegevens worden puur voor statistische doeleinden geanalyseerd om onze website en de onderliggende functionaliteit te verbeteren. Volvo verwerkt uw persoonsgegevens op de wettelijke basis van legitiem belang. De legitieme belangen van VOLVO omvatten het belang om haar websites te beheren volgens eerlijke handelspraktijken en de beschikbaarheid en functionaliteit van de websites te handhaven. 

Cookies
We gebruiken cookies en trackingpixels om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de website om de website aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van deze gebruiksgegevens en het aanmaken van een gebruiksprofiel gebeurt op geanonimiseerde basis met behulp van een cookie-ID. We maken en bewaren deze gebruiksprofielen uitsluitend in geanonimiseerde vorm en combineren ze niet met uw naam, of met andere informatie die uw identiteit kan onthullen, zoals uw e-mailadres.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. Met de informatie in cookies kunnen we de navigatie vereenvoudigen en de juiste weergave van onze websites mogelijk maken.

Elke website heeft zijn eigen cookieverklaring waar u als gebruiker het exacte gebruik van cookies voor die specifieke site kunt zien. 

Doorgeven van gegevens aan derden

VOLVO kan, als dat nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, of indien vereist door wet- of regelgeving, uw persoonsgegevens delen met andere Volvo Group-bedrijven, inclusief bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EER). VOLVO kan ook, als dat nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, uw persoonsgegevens delen met externe bedrijven en leveranciers, waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EER.

We werken met verschillende serviceproviders om de websites van de Volvo Group te leveren. VOLVO zal ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn die voldoende beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens bieden, zoals wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. .

Koppelingen naar andere websites

Onze websites kunnen koppelingen naar andere websites bevatten. We hebben geen invloed op het al dan niet naleven door de exploitanten van deze sites, van de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Hoe lang bewaart VOLVO uw persoonsgegevens?

VOLVO bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. 

Uw rechten in het kader van gegevensbescherming

U heeft het recht om bij VOLVO informatie op te vragen over de persoonsgegevens die door VOLVO worden verwerkt en om toegang te verkrijgen tot dergelijke persoonsgegevens. U heeft ook het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens aan te vragen als deze onjuist zijn en een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Verder heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, wat betekent dat u VOLVO verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van legitieme belangen of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere controller) als de verwerking door VOLVO van uw persoonsgegevens is gebaseerd op instemming of een contractuele verplichting en dit geautomatiseerd plaatsvindt. 

U heeft ook het recht om eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen.