Trucks

Volvo Trucks streeft ernaar de ontwikkeling van milieuvriendelijker transport te versnellen

Op 18 februari heeft de EU definitief besloten de CO2-emissies van zware voertuigen te reguleren. Om de ontwikkeling te versnellen, investeert Volvo Trucks fors in milieuvriendelijkere transportoplossingen. Volvo Trucks is echter van mening dat er extra maatregelen nodig zijn om de vraag naar voertuigen met lage CO2-emissies te stimuleren.

“Het terugdringen van de klimaatemissies van zware voertuigen is een uiterst belangrijke taak en het is fundamenteel voor onze initiatieven op het gebied van duurzaam transport. Volvo Trucks bevindt zich in een goede positie om deze uitdaging aan te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de EU nu grenzen stelt aan CO2-emissies. Om de overgang te versnellen, zouden we tevens graag sterkere financiële stimulansen willen zien voor de klanten die het voortouw nemen en kiezen voor milieuvriendelijkere voertuigen”, vertelt Roger Alm, President van Volvo Trucks.

Elektrische trucks kunnen bijdragen aan een vermindering van de CO2-emissies. Volvo Trucks introduceerde de eerste truckmodellen met elektrische aandrijflijnen in 2018 en begint dit jaar met de serieproductie ervan.

“We hebben het stadium bereikt waarin de technologie spoedig klaar zal zijn voor een breder toepassingsgebied in het zware transportsegment. Als de vraag wordt gestimuleerd en het netwerk van oplaadinfrastructuur wordt uitgebreid, kan de productie ook sneller groeien dan anders mogelijk zou zijn”, aldus Lars Mårtensson, Director of Environment and Innovation bij Volvo Trucks.

Andere klimaatoplossingen zijn onder meer aardgas en biogas. Een Volvo FH LNG op vloeibaar aardgas heeft ongeveer 20 procent lagere CO2-emissies. Bij gebruik van Bio-LNG kan de uitstoot van tank tot wiel worden verminderd met 100 procent.

Tegelijkertijd blijft Volvo Trucks dieseltrucks produceren die momenteel het leeuwendeel van de verkopen vertegenwoordigen. Sinds het begin van de negentiger jaren zijn het brandstofverbruik en de CO2-emissies van een gemiddelde Volvo-truck voor internationaal transport gedaald met ongeveer 20 procent*. Verdere verbeteringen zijn mogelijk met efficiëntere aandrijflijnen, een lagere rolweerstand en betere aerodynamica. Elke truck moet worden geoptimaliseerd voor de specifieke inzet.

Deze door de EU opgelegde emissiegrenzen stellen een duidelijke tijdslimiet vast voor voertuigfabrikanten, maar hierbij moet niet worden vergeten dat het doel – een verbetering van de brandstofefficiency en een vermindering van de impact op het klimaat – al geruime tijd een topprioriteit is voor de industrie, deels omdat het brandstofverbruik ongeveer een derde uitmaakt van de kosten voor een transportbedrijf.

“Het is altijd al ons streven geweest om onze klanten de beste en meest efficiënte oplossing te bieden voor hun te verrichten taak”, vervolgt Lars Mårtensson.

Onder de klanten van Volvo Trucks en bij hun opdrachtgevers is er een grote interesse in het milieuvriendelijker maken van transport. Het uitbreiden van de subsidies of belastingvoordelen voor degenen die kiezen voor een investering in klimaatefficiënte technologie zou een groot verschil maken.

“Nieuwe technologieën die bijdragen aan een vermindering van CO2-emissies moeten snel op de markt kunnen worden geïntroduceerd. Een versneld evaluatie- en certificeringsproces door de autoriteiten zou de introductie van nieuwe innovaties binnen de transportsector versnellen”, aldus Lars Mårtensson.

Het EU-kader bestrijkt emissies van de voertuigen zelf, maar Volvo Trucks heeft een bredere kijk op het vraagstuk.

“Als alle delen van het transportsysteem samenwerken om hetzelfde doel te bereiken, kunnen we de impact op het klimaat veel verder terugdringen. Een betere logistiek, een verbeterde toegang tot biobrandstoffen, klimaatvriendelijke training voor chauffeurs, aerodynamische trailers, betere wegennormen en uitgebreide mogelijkheden voor het gebruik van LZV’s of Ecocombi’s zijn slechts enkele manieren waarop andere partijen een bijdrage kunnen leveren”, besluit Lars Mårtensson.

Info

  • De nieuwe EU-regelgeving voor CO2-emissies van zware voertuigen heeft betrekking op voertuigen die in of na 2019 zijn geproduceerd en geregistreerd.
  • De gemiddelde emissies moeten vanaf 2025 worden verminderd met 15 procent en vanaf 2030 met 30 procent (ten opzichte van waarden van 2019).
  • De reductieniveaus hebben betrekking op de gemiddelde emissies van trucks die zijn geproduceerd door de respectievelijke fabrikanten in vergelijking met het industriegemiddelde van 2019.
  • Het wegverkeer van zware voertuigen maakt bijna 5 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in Europa uit.

*Sinds het begin van de negentiger jaren heeft Volvo Trucks het brandstofverbruik voor nieuwe trucks met ongeveer een vijfde verminderd. Voor de vergelijking worden een Volvo F12 van 1991 en een Volvo FH13 van 2016 gebruikt.

Mediagallerij