Trucks

Waarom vormen LNG en Bio-LNG nú een haalbaar, betaalbaar en inzetbaar alternatief voor diesel?

| Leestijd: 4 min | Leestijd: 4 min
Als fossiele brandstof lijkt LNG op het eerste gezicht misschien meer nadelen dan voordelen te hebben. Maar mits efficiënt gebruikt, zorg LNG voor een aanzienlijke CO2-reductie en is het op dit moment een van de meest haalbare, betaalbare en inzetbare alternatieven voor diesel. Hoe zit dat precies? En wat is het verschil tussen LNG en Bio-LNG, oftewel vloeibaar biogas? Lees er hier meer over.
Waarom vormen LNG en Bio-LNG nú een haalbaar, betaalbaar en inzetbaar alternatief voor diesel?

De afkorting LNG staat voor Liquefied Natural Gas, ook wel vloeibaar gemaakt gas. In het geval van LNG is dat fossiel aardgas. Bio-LNG (vloeibaar biogas) is gemaakt van gas afkomstig uit organisch materiaal: plantaardige resten of mest bijvoorbeeld. Het organisch materiaal wordt in een vergister omgezet naar biogas. Zodra alle vervuiling eruit is gefilterd, wordt het gas afgekoeld en krijgt het een vloeibare vorm (minus 130-140 °C). Voordeel van een vloeibare gasvorm is dat het gecomprimeerd oftewel compact is en er als zodanig meer van kan worden meegenomen, om meer kilometers te kunnen afleggen. Ideaal als transportbrandstof dus.

Als LNG efficiënt gebruikt wordt, is de CO2-uitstoot lager dan van een diesel. Afhankelijk van de inzet van de truck kan de CO2-besparing van een LNG-truck oplopen tot zo’n 20% en zelfs hoger bij inzet op vooral snelwegen.

LNG als transitiebrandstof naar CO2-neutraal vloeibaar biogas (Bio-LNG)

LNG wordt gezien als transitiebrandstof naar Bio-LNG. Met Bio-LNG kan de CO2-reductie oplopen tot zelfs 100% (tank-to-wheel)*. Om een brandstof (of wat voor product dan ook) tot een succes te laten uitgroeien, moeten vraag en aanbod op elkaar afgestemd zijn en toenemen. Transporteurs en chauffeurs moeten met een nieuwe brandstof willen rijden en er moet op voldoende plaatsen getankt kunnen worden. Voor de langere afstand heeft LNG een steeds beter dekkend netwerk binnen Europa. Daar waar elektrisch rijden nu nog moeilijker is, kan er met LNG en Bio-LNG op dit moment al CO2 worden bespaard.

Nu LNG op steeds grotere schaal verkrijgbaar is, kan het eenvoudig door Bio-LNG worden vervangen of met Bio-LNG worden bijgemengd voor hogere CO2-reducties.

LNG maakt als zodanig de weg vrij voor Bio-LNG. Mede door een gunstige businesscase en verschillende stimuleringsmaatregelen, is LNG uitgegroeid tot een volwassen brandstof. Doordat er momenteel verder nog niet genoeg betaalbare en duurzame alternatieven voor diesel verkrijgbaar zijn, is LNG onmisbaar; vooral voor de langere afstand.

Maar ook zonder subsidiemaatregelen is LNG rendabel: hoewel een LNG-truck in aanschaf duurder is dan een dieseltruck, heeft LNG een grote energie-inhoud dan diesel. Hoewel de prijs van een kilo LNG momenteel hoog is, ligt de langjarige kostprijs van LNG gemiddeld €0,20 onder de dieselprijs.

Waar blijft Bio-LNG?

Steeds meer LNG-leveranciers (Shell, Rolande, PitPoint) bieden al een blend van LNG en vloeibaar biogas (Bio-LNG) aan. Op de Energiecampus in Leeuwarden wordt momenteel een installatie ontwikkeld om mest en andere biogrondstoffen te verwerken tot o.a. Bio-LNG voor duurzaam transport. Shell opende in samenwerking met Nordsol en Renewi in oktober 2021 de eerste Nederlandse Bio-LNG installatie in Amsterdam. 

Vanwege de kleinschalige productie zijn de kosten voor Bio-LNG (nog) hoger dan die van geïmporteerd fossiel-LNG dat lagere productiekosten en lage importkosten heeft. Doordat Bio-LNG binnenkort in Nederland kan worden geproduceerd, is de well-to-wheel uitstoot echter gunstig.


Feit bij alles blijft: het transport moet duurzamer, maar het moet tegelijkertijd wel betaalbaar blijven. Toch moeten we alle initiatieven om nú al CO2 te besparen, aanmoedigen. Alleen door alternatieven te promoten, kunnen we de energietransitie bewerkstelligen, het klimaatakkoord halen en (nog belangrijker) een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen veiligstellen.

Naast het efficiënter inzetten van dieselmotoren die minder brandstof en dus minder CO2 uitstoten, ligt de oplossing wat ons betreft in het aanbieden van alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals HVO in plaats van diesel en Bio-LNG in plaats van LNG. Er is niet éen oplossing voor alles. Maar wij zijn ervan overtuigd dat LNG en de blend met Bio-LNG wel een deel van de oplossing vormt als concreet en direct haalbaar, betaalbaar en inzetbaar alternatief voor diesel met een goede kilometer-kostprijs. En dit doet niets af aan alle ontwikkelingen op het gebied van elektrische trucks en waterstof.

* Dit dekt de uitstoot van het voertuig tijdens lange afstanden, het zogenaamde ‘tank-to-wheel’, biogas in combinatie met HVO, in vergelijking met een truck die Europese standaard diesel gebruikt.

Anderen bekeken ook