Trucks

Is een alarminstallatie verplicht op een truck?

| Leestijd: 2 min | Leestijd: 2 min
Door een truck te voorzien van een alarminstallatie wordt het lastiger om het voertuig te ontvreemden. Zo wordt het door technische maatregelen moeilijker - zo niet onmogelijk - de truck te starten en het voertuig inclusief lading (waar het uiteindelijk vaak om te doen is) te stelen. Een alarminstallatie is allereerst een preventiematregel om het eigendom tegen diefstal te beschermen.
Is een alarminstallatie verplicht op een truck

Is een alarminstallatie altijd verplicht op een truck? Nee, dat is het niet. Er zijn echter verzekeraars die wel een alarminstallatie eisen op het moment dat u de auto volledig casco wilt verzekeren. Als er geen alarm op de auto is geïnstalleerd, zal de verzekeraar daar een maatregel tegenover stellen. Dat kan zijn dat er bij diefstal of een poging daartoe geen dekking wordt verleend of dat de verzekeraar een (veel) hoger eigen risico hanteert wanneer het vereiste alarm ontbreekt.

Hoewel niet alle vrachtautoverzekeraars een alarm op de truck verplicht stellen, is het voor transportbedrijven toch zeer aan te bevelen om de juiste alarminstallatie te overwegen. Verzekeraars van vervoerdersaansprakelijkheid (lading) hanteren namelijk een andere eis.

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het eigen vermogen van de transporteur tegen aanspraken van derden in geval van schade aan de lading die tijdens het transport is ontstaan. Diefstal is een gedekt evenement op de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Alle verzekeraars hanteren in hun voorwaarden de G23 clausule of een afgeleide hiervan. In deze clausule staat dat er een verhoogd eigen risico (bijvoorbeeld 25% van de waarde van de lading) en een maximale uitkering (bijvoorbeeld € 125.000) geldt op het moment dat de transporteur niet voldoet aan de alarmeisen van de verzekeraar. De alarmeisen worden vermeld in de voorwaarden of de G23 clausule op de polis. Het Verbond van Verzekeraars heeft een standaard clausule gemaakt. De clausuletekst kunt u hier nalezen. Verzekeraars kunnen en mogen hiervan afwijken. Het advies is om bij uw verzekeraar voor vervoerdersaansprakelijkheid na te vragen wat zijn exacte eisen zijn.

 

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld: een transporteur heeft een truck met klasse 1 alarm en vervoert koffiezetapparaten. Zijn ladingverzekeraar eist bij elektronica minimaal een klasse 3 alarm. De auto en lading t.w.v. € 300.000 worden gestolen. De verzekeraar zal in dit voorbeeld een eigen risico van € 75.000 (25% van € 300.000) hanteren en de uitkering maximeren tot € 125.000. De transporteur zal zelf € 175.000 aan de ladingbelanghebbende moeten betalen.

Een transporteur loopt dus een aanzienlijk financieel risico op het moment dat bij diefstal de juiste alarmklasse ontbreekt. In dit voorbeeld is er geen rekening gehouden met vervoerscondities en het gewicht van de lading.

Het is dus aan te bevelen om een alarm op de truck te installeren. Een alarminstallatie op een truck is niet verplicht, maar wordt wel geëist voor de vrachtauto- en/of de vervoerderaansprakelijkheidsverzekering. De juiste alarminstallatie (denk aan de klasse) biedt bescherming tegen diefstal en beschermt het eigen vermogen van de onderneming. Het is raadzaam om bij de aanschaf van een nieuwe truck goed na te denken of er een en zo ja welk alarm op de auto geïnstalleerd moet worden. Houd daarbij rekening met de korte maar ook de lange termijn. Opdrachtgevers en het type ladingen kunnen wijzigen. Tevens kan het in qua kosten schelen: af fabriek een klasse B3 alarm laten monteren is meestal veel voordeliger dan achteraf een klasse B2.