Trucks

Brenda Conev
2023-10-20
7 min.
Uitstoot verminderen
Author
Brenda Conev
Product Manager E-mobility VFS

Op zoek naar subsidie voor uw elektrische vrachtwagen? Dit is wat u moet weten.

In 2024 zijn er opnieuw subsidieregelingen voor zero emissie trucks beschikbaar. Welke zijn dat precies? En wat is er tot nu toe bekend over de inhoud en voorwaarden? De subsidies kunnen u helpen bij de aanschaf van een elektrische vrachtwagen. Lees er hier alles over. 

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de overheid voor het jaar 2024 werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor elektrische vrachtwagens. Ook verlengt het enkele bestaande subsidies en worden bij andere, bestaande regelingen wat voorwaarden aanpast. Dit zijn de tot nu toe bekende beschikbare subsidies in 2024 die relevant zijn voor de transportbranche:

 

 • De Subsidieregeling Aanschaf Emissieloze Vrachtwagens (AanZET)
 • De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwverkeer (SSEB)
 • MIA (Milieu Investeringsaftrek)
 • EIA (Energie Investeringsaftrek)
 • Subsidie voor laadpalen en laadinfrastructuur (nieuw!)
 • Andere, provinciale subsidies


Hieronder gaan wij verder in op deze subsidieregelingen.

Wat houdt de AanZET-regeling voor zero emissie trucks in?

De Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) is een subsidieregeling voor ondernemers die nieuwe, emissieloze trucks willen kopen of leasen. De aanvraag voor subsidie vanuit de AanZET-regeling moet vóór aankoop plaatsvinden en wordt gebaseerd op basis van een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden in geval van het niet verkrijgen van subsidie. Als de aanvraag positief is bevonden - dus na een positieve beschikking - kan het proces doorgaan. 


Op dinsdag 26 maart 2024 vanaf 09:00 uur kunnen nieuwe AanZET-subsidieaanvragen worden ingediend. 


Voorwaarden aanvraag AanZET-subsidie

Om in aanmerking te komen voor de AanZET-regeling, gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:
 

 • Houd er rekening mee dat er uitsluitend één aanvraag van één vrachtwagen, per onderneming, per dag ingediend kan worden.
 • Op het moment van aanvragen, heeft u een nog niet-definitieve opdrachtbevestiging (order) nodig. Hierop moet een ontbindende factor zijn opgenomen.  
 • Wanneer de desbetreffende subsidie aan u wordt verleend, krijgt u 90% van het bedrag uitbetaald.  
 • U kunt het ontvangen subsidiebedrag vervolgens gebruiken voor de definitieve aanschaf van een nieuwe, emissievrije vrachtauto.  
 • Daarna moet de truck binnen 12 maanden geregistreerd zijn op uw naam en dit moet 4 jaar zo blijven.  
 • In geval van een operational leasecontract, moet deze een duur kennen van minimaal 48 maanden.  
 • Het betreft een nieuwe elektrische truck. Dit betekent dat de datum van eerste toelating, datum eerste inschrijving in Nederland en datum tenaamstelling, overeenkomen.
 • Sale-en-Lease-Back-constructies zijn mogelijk.


Wat er precies ingevuld moet worden bij de inschrijving, is pas op het moment van indienen bekend.  

 

 Maximale steun op grond van EU-staatssteunkader
 30%
(grote onderneming)
50%
(middelgrote onderneming)
60%
(kleine onderneming +
non-profitinstelling)
Voertuig CategorieSubsidie-
percentage
Maximaal
subsidie-
bedrag
Subsidie-
percentage
Maximaal
subsidie-
bedrag
Subsidie-
percentage
Maximaal
subsidie-
bedrag
N2-bakwagenchassis
gelijk aan of groter
dan 4.250 kg
6,1%€7.50012,0%€14.70014,8%€18.000
N3-bakwagenchassis
tot en met 18.000 kg
10,3%€31.10020,0%€60.50028,6%€86.600
N3-bakwagenchassis
vanaf 18.000 kg
11,1%€43.90021,0%€83.20029,0%€115.200
N3-trekker11,1%€43.90021,0%€83.20029,0%€115.200

Aanschafsubsidieregeling zero emissie trucks (AanZET), uit een document geschreven door demissionair Minister van Infrastructuur en Waterstaat M.G.J. Harbers. Let op: voor het definiëren onder welke type uw onderneming valt, is er een MKB-toets die u dient uit te voeren. Deze wijkt af van de reguliere KvK-ondernemingsdefinitie.  

Wat houdt de SSEB-regeling voor zero emissie trucks in?

De Subsidieregeling voor Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) is een aanschafsubsidie voor emissieloos bouwmaterieel. Het doel van deze regeling is het terugdringen van de NOX-uitstoot en het beperken van fijnstof- en CO2-uitstoot in de bouwsector. 


Alhoewel het binnen deze regeling grotendeels gaat over bouwmachines, vallen trucks onder voorwaarden ook onder deze regeling. Afhankelijk van de juiste SBI-code en de opbouw van de truck - die dus in de bouw ingezet moet worden, is het mogelijk om aanspraak te maken op de SSEB-subsidie. 


De SSEB gaat dinsdag 5 maart 2024 open voor aanvragen.


Aanvullend komt er mogelijk opnieuw subsidie beschikbaar voor elektrische hulpfuncties, zoals de elektrische PTO, betonmixer, binnenlader, portaalarmsysteem of kooiaap.


Voorwaarden aanvraag SSEB-subsidie

Wilt u een aanvraag indienen voor de SSEB-regeling, zorg dan voor het volgende:

 

 • Een niet-definitieve opdrachtbevestiging (order);
 • Indien nodig, een referentieofferte van het desbetreffende voertuig;
 • Een ingevulde MKB-toets van de site van het RVO;
 • Het juiste e-herkenningsniveau (3).


Wat valt onder de juiste SBI-code?

Aanvragers van de SSEB-subsidie moeten zijn ingeschreven in het handelsregister onder een van de volgende SBI-codes: 39, 390, 41, 411, 412, 42, 421, 422, 429, 43, 431, 432, 433, 439, 4941, 50201, 7712, 7732, 7739 of 77399. De codes 4941 en 7712 zullen binnen de transportwereld het meest voorkomen. 


Wat valt onder de juiste opbouw?

De volgende opbouwvarianten op vrachtwagens die worden ingezet voor bouwtransport, kunnen (in combinatie met de juiste SBI-code) in aanmerking komen voor SSEB-subsidie:

C. Bouwvoertuigen (N2/N3, uitsluitend aanschaf emissieloos)
C1. betonmixer (carrosseriecode 15)
C2. betonpompvoertuig (carrosseriecode 16)
C3. boorwagen (carrosseriecode 28)
C4. hoogwerker (carrosseriecode 27)
C5. kieptruck (carrosseriecode 10)
C6. kraanwagen (carrosseriecode 26 of aanduiding SF)
C7. voertuig met haakarm (carrosseriecode 9)

Overzicht opbouwvarianten N2/N3-bouwvoertuigen. Uit: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (22 maart 2022) nr. IENW/BSK-2022/51482, houdende vaststelling van regels ter bevordering van de aanschaf, ombouw en innovatie van schoon of emissieloos bouwmaterieel dat wordt gebruikt in de bouw (Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel).

Welke subsidieregelingen zijn er nog meer?

Naast de AanZET- en SSEB-regelingen, zijn er nog andere subsidieregelingen waar u bij aanschaf van een elektrische vrachtwagen gebruik van kunt maken:

 

 • De Milieu Investering Aftrek (MIA)

Deze regeling geldt voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (zoals de aanschaf van een elektrische truck) en willen profiteren van een fiscaal voordeel. Op de RVO website kunt u de milieulijst vinden. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen en technieken die hieronder vallen.


Met de MIA profiteert u maar liefst van een investeringsaftrek van 45% van het investeringsbedrag. Dit is een belastingvoordeel die netto kan oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag afhankelijk van hoeveel vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting u betaalt.


MIA is over het algemeen het hele jaar door beschikbaar en dient u binnen drie maanden na aangaan van de investeringsverplichting aan te vragen. De MIA is te combineren met de AanZET of de SSEB.

 

 • Energie Investering Aftrek (EIA)

Als de stap naar zero emissie nog te groot is, maar u wel wilt investeren in duurzaamheid dan kunt u gebruik maken van deze regeling. Deze regeling is er voor bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig is of investeert in duurzame energie.


U kunt voor 40% van de investeringskosten aftrekken van uw winst. Dit verlaagt uw fiscale winst waarover u belasting moet betalen.


EIA zit bijvoorbeeld onder andere op de Turbo Compound, I-See, licht metalen velgen, bandenspanningssysteem en op de extra as bij een 6x2.

 

 • Provinciale subsidies

Verder zijn er momenteel een aantal provinciale subsidies beschikbaar die al open zijn voor inschrijvingen. Vooral Provincie Gelderland is hier voorloper in, als het gaat om subsidies voor LNGDC-snellader en stationaire batterij en voorfinanciering ontwikkelkosten windpark, zonnepark of waterenergie-installatie

Subsidie voor laadpalen en laadinfrastructuur 

Als laatste is er na Prinsjesdag in de Staatscourant bekend gemaakt dat er in 2024 geld vrijkomt voor een subsidiepot specifiek voor laadpalen en laadinfrastructuur. Eén voor publieke laadopties en één voor private laadopties inclusief bekabeling. De laadinfrasubsidie zal maximaal 20% van de kosten bedragen.


Beide, de private en publieke laadinfrasubsidies, gaan naar verwachting in Q2 2024 (rond juni) open. Voor die tijd blijft het mogelijk om voor laadinfra-oplossingen gebruik te maken van de EIA-regeling. Er wordt er op dit moment tevens onderzocht of er ook op de mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld een opslagbatterij) subsidie zal komen. 


Waar moet ik op letten bij het inrichten van een goede laadinfrastructuur? 

Zorg ervoor dat er op zijn minst op één laadpaal een MID-gecertificeerde meter heeft. Bij meerdere laadpalen is het mogelijk om meerdere laders als groep achter één MID meter te plaatsen.


Zodra hier meer over bekend komt wordt dit hier gepubliceerd. Houdt deze pagina daarom in de gaten voor de laatste ins- en outs.