Trucks

Wat is Maut/tol?

Maut is een tolheffingssysteem per gereden kilometer voor vrachtwagens van 12 ton of meer. Maut of tol wordt geheven in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Bulgarije, België, Hongarije, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Frankrijk. De kosten zijn afhankelijk van het aantal assen van de truckcombinatie en van de emissiestandaard van de motor. Hoe schoner, hoe lager de tol zal zijn.
Maut/tol

In Duitsland worden de tolgelden geïnd door Toll Collect. Landen hebben hun eigen systeem, harmonisatie is er niet. Om het innen van de tolgelden te vereenvoudigen en versnellen, kan gebruik worden gemaakt van een ingebouwde OBU (On-Board-Unit). Dit apparaat registreert het aantal Maut-plichtige kilometers automatisch en geeft deze via een aparte antenne door aan de tolheffende overheid of instantie, onder meer Toll Collect.