Trucks

Wat is VECTO en welke invloed heeft dit op uw transportbedrijf?

Ylva Dalerstedt
2023-05-02
Leestijd: 4 min.
Uitstoot verminderen
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

De komende jaren gaat de Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) een belangrijke rol spelen bij het verlagen van de CO2-uitstoot van trucks in de EU. De impact blijkt al uit de ontwikkeling van zuinigere trucks, waarvan truckeigenaren over de hele wereld profiteren.

VECTO werd in 2019 geïntroduceerd als onderdeel van de CO2-wetgeving van de EU (EU 2019/1242). VECTO is in essentie een app waarmee de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik voor een bepaalde truckcombinatie kan worden gesimuleerd, op basis van gegevens die de fabrikant invoert. Het kan gaan om voertuigspecificaties, lading, brandstof en routes. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle nieuwe, in de EU verkochte trucks met een bruto voertuiggewicht van meer dan 3500 kg, worden geleverd met een gecertificeerde verklaring voor CO2-uitstoot en brandstofverbruik, vervaardigd met VECTO.

De huidige EU-wetgeving omtrent de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen eist een vermindering van 15% tegen 2025 en 30% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 2019. In februari 2023 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor hogere percentages. Deze zijn nog niet goedgekeurd als EU-wetgeving en worden nog steeds besproken tussen de EU-instellingen. De rol van VECTO is het aanbieden van een gestandaardiseerd instrument om de vooruitgang van elke vrachtwagenfabrikant bij het terugdringen van de CO2-uitstoot te volgen en de naleving van de EU-wetgeving te garanderen.

Wat zijn de gevolgen van VECTO voor truckeigenaren?

Omdat VECTO zich in de eerste plaats richt op truckfabrikanten, zijn er in de meeste opzichten geen directe gevolgen voor truckeigenaren en transportbedrijven. Het heeft echter wel een belangrijke indirecte invloed op de ontwikkeling van brandstofzuinige voertuigen en diensten. Zo bleek onlangs uit een onafhankelijke test dat sommige truckmodellen nu 18% minder brandstof verbruiken dan vier jaar geleden in dezelfde test.

"De afgelopen jaren hebben we een flinke vooruitgang geboekt in het zuiniger maken van onze trucks, deels omdat we een hulpmiddel als VECTO hebben", zegt Ylva Dalerstedt, Segment Manager Long Haul, Volvo Trucks. "Het resultaat brengt de EU niet alleen dichter bij het realiseren van de afspraken uit het akkoord van Parijs, maar zorgt er ook voor dat transportbedrijven hun eigen reductiedoelstellingen voor de CO2-uitstoot kunnen naleven en kunnen besparen op brandstofkosten."

VECTO brengt de EU niet alleen dichter bij het realiseren van de klimaatverplichtingen, maar helpt ook transportbedrijven hun CO2-doelstellingen te halen en te besparen op brandstofkosten

Behalve dat VECTO een gesimuleerde brandstofverbruikswaarde levert op basis van bepaalde ladingen en specifieke routes, kan het werkelijke brandstofverbruik nog verder worden verbeterd door chauffeurstrainingen en slimme softwareoplossingen, factoren die nog niet volledig zijn geïntegreerd in de VECTO-tool.

Wetende dat VECTO een simulatie en niet het volledige beeld biedt, kunnen truckeigenaren en transportbedrijven de verklaringen gebruiken om verschillende specificaties van trucks te vergelijken op het gebied van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. "Sommige bedrijven zien de waarde in van verklaringen, omdat ze transparantie bieden en hen in staat stellen op feiten gebaseerde vergelijkingen te maken", zegt Ylva. 

Dus als bedrijven echt hun CO2-uitstoot of hun brandstofverbruik willen verminderen, kunnen VECTO en de verklaringen een goed hulpmiddel zijn om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Wat gaat er nu gebeuren?

In 2021 heeft de EU een eerste rapport uitgebracht op basis van VECTO-resultaten over het eerste jaar, met trucks die zijn geproduceerd in 2019. Hiermee is de status van het Europese heavy-duty wagenpark voor dat jaar vastgesteld en een basislijn gecreëerd voor toekomstige reductiedoelstellingen. Nu is het de verantwoordelijkheid van fabrikanten om de emissies te verminderen en de EU-doelstelling van 15% reductie in 2025 te halen.

"Met VECTO hebben alle truckfabrikanten één gemeenschappelijke tool en methode voor het vaststellen van hun CO2-voetafdruk en het volgen van de voortgang bij het halen van de klimaatdoelstellingen", zegt Ylva. "Voor onze technici en productontwikkelingsteams is het verlagen van de VECTO-waarden van onze voertuigen een extra motivatie en een tastbaar doel om naar toe te werken."

Met VECTO hebben alle truckfabrikanten één gemeenschappelijke tool en methode voor het vaststellen van hun CO2-voetafdruk en het volgen van de voortgang bij het halen van de klimaatdoelstellingen

Omdat de EU-doelstelling van 15% CO2-reductie in 2025 al snel dichterbij komt, neemt het belang van VECTO voor fabrikanten van zware trucks alleen maar toe. De komende jaren kunnen truckeigenaren dus nog zuinigere trucks op de markt verwachten. 

Ga voor meer informatie over VECTO naar de website van de Europese Commissie, waarop u het volgende vindt:

  • Documentatie over de volledige wetgeving
  • Veelgestelde vragen
  • Uitvoerige details over hoe de simulatie werkt