Trucks

"Elektrisch rijden is anders werken"

| Leestijd: 6 min | Leestijd: 6 min
“De elektrisch aangedreven truck zelf is niet meer het probleem. De grote vraag voor ondernemers is hoe ze die kunnen inpassen in hun dagelijkse werkflow. Want elektrisch rijden betekent anders werken. Positief daaraan is, dat het efficiëntie oplevert. Volvo biedt daarbij waardevolle ondersteuning zoals bijvoorbeeld software die de inzet van een elektrische truck overzichtelijk en eenvoudig maakt.” Aan het woord is Wijnand van den Brink van Volvo Trucks Nederland. Hij is manager special product en innovatie. Elektrische trucks zijn dus zijn expertise.
Wijnand van den Brink, Volvo Trucks: “De beste elektrische truck is die met de grootste actieradius, maar de truck die het meest geschikt is voor het werk.”
Wijnand van den Brink, Volvo Trucks: “De beste elektrische truck is die met de grootste actieradius, maar de truck die het meest geschikt is voor het werk.”

Van den Brink: “De tijd dat we dachten gewoon een elektrische truck te kopen, die ’s nachts aan de lader te hangen om er dan de hele dag mee te kunnen vervoeren, is voorbij. Daarmee kom je er niet, want dan koop je waarschijnlijk een voertuig met te veel accucapaciteit. Dat is niet alleen te zwaar, maar vooral ook te duur. De prijs per kilowatt/uur energie in de batterijen zit momenteel rond de 250 dollar. Reken maar uit wat het extra kost als je er voor de zekerheid maar een pakket extra bijhangt ‘omdat je nooit precies weet hoeveel je op een dag gaat rijden’. Dat is niet de manier. De beste elektrische truck is niet die met de grootste actieradius maar een die precies goed is voor het werk dat hij moet doen. In sommige sectoren is dat eenvoudiger te berekenen dan in andere. Bij een elektrische bus bijvoorbeeld, is het relatief simpel omdat dan niet alleen de route maar ook de rijfrequentie goed bekend is. Dat geldt in grote mate ook voor elektrische vuilnisauto’s. Maar in de distributie ligt dat tot nu toe niet zo vast.”

Denken in kilo’s

“Wie bij ons informeert naar een elektrisch aangedreven distributietruck, vraagt in feite naar een compleet systeem,” vertelt Van den Brink. “Daarom levert Volvo niet alleen de auto en het maatwerk wat daarbij hoort, maar ookondersteuning voor de beste inzet en het optimaal laden van de batterijen. Dat is eigenlijk niet anders dan nu, maar ook toch weer wel”, doceert Van den Brink. “Want elektrisch transport vraagt een andere denkwijze van de vervoerder. Zo speelt het gewicht veel meer een rol, want dat bepaalt de actieradius van het voertuig. Maar veel vervoerders weten helemaal niet precies wat de aangeleverde of op te halen pallets wegen. Bij elektrisch transport moet hij beter van tevoren weten hoeveel ton hij gaat krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door goede afspraken met klanten te maken. Het voordeel daarvan is dat je ook veel preciezer kunt beprijzen en je efficiënter vervoert.”

Speciale software

Dat lijkt nu nog heel lastig. Maar dat valt reuze mee, zegt Van den Brink: “Volvo heeft daarvoor software gemaakt. De planner kan daarop heel makkelijk de route, het aantal stops en de gewichten ingeven. En dan ziet hij meteen niet alleen óf het kan wat hij wil maar ook precies hoelang de route is, hoeveel energie hij per kilometer gaat gebruiken, hoeveel batterijcapaciteit hij nog overhoudt, wat de gemiddelde transportsnelheid zal zijn en hoe lang de rit dus duurt.”
 

Inzicht

Volvo heeft met de software een groot aantal simulatieritten gedaan. “Eigenlijk waren we zelf ook verbaasd over het goede inzicht dat je er door krijgt. Het blijkt bijvoorbeeld heel goed mogelijk om met een elektrische Volvo FL met 140 kWh accu’s (vier stuks) eerst drie adressen in Utrecht te laden, dan naar Den Haag en Scheveningen te rijden, te lossen en weer te laden en met genoeg restcapaciteit weer in Utrecht terug te komen. Als je dan met een gelijkstroomlader kunt snelladen, is de auto na de pauze weer vol genoeg voor nog een rit. Dat maakt onze elektrische voertuigen veel breder inzetbaar dan alleen in binnensteden. En door beter met gewichten en afstanden te werken, krijg je meer efficiëntie. Daarbij, des te meer kilometers, des te beter de TCO van de auto.”
 

Distributie

TCO is nu nog een uitdaging, geeft Van den Brink toe. Volgens hem is de reden dat er in Nederland momenteel amper 100 zware elektrische trucks rijden, niet omdat vervoerders niet willen. “Die beseffen ook dat elektrisch rijden een belangrijke rol gaat spelen in de stedelijke distributie. Om te beginnen omdat stadsbesturen elektrisch rijden op meerdere manieren aanjagen. Ze willen NOx– en de partikeluitstoot in hun straten verminderen. Diesel is daar niet ideaal omdat de motoren door de korte afstanden en het vele start/stop niet goed op temperatuur komen. En dan is er nog de CO2 -uitstoot, dat weliswaar een globaal probleem is maar iets dat ook veel stadsbesturen op hun agenda hebben staan. CO2 ontstaat door verbranding van fossiele brandstof en bouwt dus op. Met biobrandstoffen blijft de CO2 -uitstoot weliswaar gelijk, maar wordt de totale hoeveelheid in de lucht niet minder. En dat moet wel. De enige manier om daar wat aan te doen, is elektrisch te gaan rijden op duurzaam opgewekte stroom. Een derde factor is geluid als gezondheidsrisico in dichtbebouwde gebieden. Elektrische trucks zijn veel stiller, een eigenschap die vervoerders goed kunnen gebruiken.”
 

Plan

Daarmee lijkt de richting meer dan duidelijk. Maar wat er volgens Van den Brink nog ontbreekt, is een Europees plan. “Pas als we voor de hele Europese economische ruimte dezelfde regels en eisen hebben, is het speelveld voor iedereen gelijk en kunnen de fabrikanten precies inspelen op de vraag. Want uiteindelijk is massaproductie de enige manier om de prijs naar beneden te krijgen. Wat dat betreft loopt Volvo voorop. Wij zijn daar van productie- tot op dealerniveau helemaal klaar voor. Dat is ook waarom wij zoveel energie in ondersteuning en software steken. Een op zijn taak toegesneden voertuig dat optimaal wordt ingezet vergroot de haalbaarheid.” Wel betreurt Van den Brink het dat steden enerzijds wel heel hard willen maar daarbij de bal grotendeels bij de transporteur leggen.
 

Daar heeft hij een punt. Onder die transporteurs zitten best veel koplopers die net als de steden zelf verenigd zijn in bijvoorbeeld de GreenDealZES. Maar steden hebben zelf ook trucks. Om de gestelde doelen in de veel genoemde jaartallen 2025 en 2030 ook daadwerkelijk te halen, zullen steden ook hun eigen trucks sneller moeten gaan elektrificeren. Dat zou een boost geven aan het volume en de transitie enorm versnellen.