Trucks

“Niemand zegt dat de dieselprijzen niet omhoog gaan.”

Elke dag fluctueert de prijs van diesel en elke verandering heeft een impact op transporteurs en vrachtwagenchauffeurs. De prijzen zijn zeer onvoorspelbaar, maar Lars Mårtensson, Volvo Trucks Environmental and Innovation Director, heeft wel een paar ideeën hoe de sector zich kan voorbereiden.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks Environmental and Innovation Director.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks Environmental and Innovation Director.

“Het is onmogelijk om de dieselprijzen te voorspellen omdat deze sterk worden beïnvloed door politieke factoren. Het algemene gevoel is echter dat de olieprijs niet zo laag blijft als deze nu is”, zegt Lars Mårtensson, Volvo Trucks Environmental and Innovation Director. “Daarvoor zijn verschillende redenen. In de eerste plaats is olie een beperkte grondstof en het wordt steeds moeilijker om deze te winnen. We weten niet hoe snel de prijzen zullen stijgen en hoeveel maar niemand zegt dat ze niet omhoog zullen gaan.”

Emissiewetgeving

Aangezien lokale en nationale overheden steeds strengere eisen doorvoeren met betrekking tot de uitstoot, zoals Euro 6 en US10, zal de vraag naar schonere brandstof met een laag zwavelgehalte ook toenemen. In Europa is de zwavelinhoud bijvoorbeeld vanaf 1990 al gedaald tot 10-15 deeltjes per miljoen (ppm) in 2009. In andere regio’s kan het zwavelgehalte nog hoger zijn dan 2000 ppm, volgens rapporten van Stratas Advisors´.

De transitie naar brandstoffen met weinig zwavel vereist investeringen in raffinaderijen en productieprocessen. Hierdoor zullen de kosten van productie en distributie stijgen, en als gevolg daarvan ook de dieselprijzen.

Dalende reserves

Volgens het Internationale energieagentschap (IEA) zullen de bekende oliereserves van de wereld nog 54 jaar kunnen voorzien in het huidige verbruiksniveau.

Er worden steeds nieuwe oliereserves ontdekt, maar wel op minder toegankelijke locaties. Daarvoor zijn duurdere extractiemethoden nodig zoals diepzeeboringen. Als de olie moeilijk kan worden gewonnen, is het waarschijnlijk dat de prijzen gaan stijgen.

Grotere druk om brandstofverbruik te verminderen

Gedurende de afgelopen twintig jaar hebben wetgevingen van overheden zich voornamelijk gericht op de emissies en als gevolg daarvan is de uitstoot van zwavel, deeltjes en stikstofoxide tot bijna nul gereduceerd. Nu verschuift de focus naar het verminderen van CO2 en het brandstofverbruik.

“De uitstoot is nu al heel laag en het is gewoon een kwestie van het vervangen van oude voertuigen door nieuwe”, aldus Lars Mårtensson. “Dus nu kijkt iedereen naar het brandstofverbruik. In de VS en China bestaat al wetgeving voor het melden van het brandstofverbruik en in Europa kunnen we dergelijke wetgeving verwachten in de herfst van 2018.”

Tegelijkertijd worden bedrijven steeds milieubewuster en houden ze bij hun aankoopbeslissingen rekening met de gevolgen voor het milieu. In de transportindustrie zet dit de OEM’s (Original Equipment Manufacturers) onder druk om zuinige oplossingen te vinden en te investeren in alternatieve brandstoffen.

“Steeds meer transporteurs eisen milieuvriendelijke prestaties van voertuigen en leveranciers, en sommige zijn bereid daarvoor extra te betalen”, vervolgt Mårtensson. “Het is dus niet alleen onder druk van de overheid dat brandstofverbruik en CO2-uitstoot zullen dalen, het is ook het marktmechanisme.”