Trucks

Welke gevolgen heeft het klimaatakkoord op de transportsector?

Op 18 februari heeft de EU definitief besloten de CO2-emissies van zware voertuigen te reguleren. De gemiddelde emissies van zware trucks moeten vanaf 2025 worden verminderd met 15 procent en vanaf 2030 met 30 procent (tov waarden van 2019).
Welke gevolgen heeft het klimaatakkoord op de transportsector?

In totaal moet er in Nederland in 2030 48 megaton minder CO2-uitstoot zijn. De sector Mobiliteit neemt daarvan 7,3 megaton voor zijn rekening, een reductie van 25 procent. De transportsector zal hierbinnen zorg moeten dragen voor een reductie van 2 megaton.
 

Langeafstandstransport vs stadsdistibutie

Bij transport wordt een scheiding gemaakt tussen langeafstandstransport en stadsdistributie.

Voor het langeafstandstransport is afgesproken dat er in 2023 kilometerheffing wordt ingevoerd. Daarnaast zullen er vanuit de EU nieuwe eisen komen voor de CO2-uitstoot. De verwachting is dat met deze maatregelen de beoogde CO2-reductie voor 2030 haalbaar is.

Voor stadsdistributie ligt dat anders. Het hoofddoel in de steden is niet zozeer om de CO2-uitstoot terug te brengen. CO2 is namelijk niet vervuilend. Wel veroorzaakt een teveel aan CO2 in de ozonlaag het gevreesde broeikaseffect (opwarming van de aarde en daarmee gepaard gaande smelten van de poolkappen en verhoging van de zeespiegel). Vervuiling van de lucht in de stad komt met name door de uitstoot van het schadelijke NOX en fijnstof.

Een aantal steden heeft zich aangesloten bij de Green Deal Zes: zero emissie in steden vóór 2025. Green Deal Zes heeft zich ten doel gesteld om deze schadelijke emissies als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Deelnemers aan de Green Deal ZES testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving.

Hoe kunnen we NOX en fijnstof in steden terugdringen?

Het percentage NOX en fijnstof in steden kan worden teruggebracht door minder brandstof te verbruiken. Vooral voertuigen op diesel stoten een hoge concentratie NOX en fijnstof uit. Door de diesel efficiënter te gebruiken en daarnaast alternatieven voor diesel in te voeren, worden steden schoner en leefbaarder.

INFO

• De nieuwe EU-regelgeving voor CO2-emissies van zware voertuigen heeft betrekking op voertuigen die in of na 2019 zijn geproduceerd en geregistreerd.
• De gemiddelde emissies moeten vanaf 2025 worden verminderd met 15 procent en vanaf 2030 met 30 procent (ten opzichte van waarden van 2019).
• De reductieniveaus hebben betrekking op de gemiddelde emissies van trucks die zijn geproduceerd door de respectievelijke fabrikanten in vergelijking met het industriegemiddelde van 2019.
• Het wegverkeer van zware voertuigen maakt bijna 5 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen (CO2) in Europa uit.