Trucks

De functie Distance Alert brengt actieve veiligheid naar een hoger niveau

| 1 min. om te lezen | 1 min. om te lezen
Distance Alert is toegevoegd aan de nieuwste generatie van het Volvo Trucks-veiligheidssysteem Forward Collision Warning met noodremfunctie, waardoor de actieve veiligheid beter is dan ooit.

Distance Alert zorgt ervoor dat de chauffeur een veilige afstand houdt in het verkeer en voorkomt situaties waarin de truck het voorliggende voertuig van achteren raakt. Tegenwoordig gebeurt zo´n 20 procent van alle ernstige verkeersongelukken waarbij trucks zijn betrokken op deze manier.

Distance Alert maakt het makkelijker om een veilige afstand tot de voorliggende auto of truck te bewaren, door de chauffeur direct te waarschuwen wanneer de afstand begint terug te lopen. Wanneer de tijdsruimte tussen de voertuigen onder de ingestelde waarde komt (1,5 tot 3,5 seconde), wordt er een continu rood brandend lampje op de voorruit geprojecteerd vóór de chauffeur. Indien de chauffeur echter niet afremt, wordt de rest van het systeem geactiveerd; eerst de Collision Warning met geleidelijk toenemend waarschuwingsgeluid en lichtsignalen, gevolgd door de automatische noodrem.

Distance Alert is bedoeld voor het rijden op openbare wegen en wordt ingeschakeld bij snelheden boven de 60 km/u, vooropgesteld dat de Adaptive Cruise Control niet actief is. Zoals de andere functies van het waarschuwingssysteem voor botsingen maakt Distance Alert gebruik van een combinatie van camera- en radartechnologie om de afstand te berekenen en objecten op de weg waar te nemen.