Trucks

De doodsoorzaak nummer één bij kinderen en jongvolwassenen is verkeersongevallen

| 0,5 min. om te lezen | 0,5 min. om te lezen
Volgens het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2018 over verkeersveiligheid sterven meer mensen in de leeftijd van vijf tot 29 jaar ten gevolge van verkeersongelukken dan aan ziektes als aids en tuberculose. Volvo Trucks neemt zijn verantwoordelijkheid zeer serieus en wil bijdragen aan het ombuigen van deze negatieve trend.
Een kinderfiets en helmpje liggen op een weg

Hoewel het sterftecijfer bij verkeersongelukken in landen met hoge inkomens daalt, geldt het tegenovergestelde voor de meeste landen met een gemiddeld en laag inkomen met een sterke bevolkingsgroei. In feite is het aantal verkeersdoden sinds 2013 in geen enkel land met lage inkomens gedaald. 

Verkeersveiligheid is een complexe kwestie met veel onderdelen die moeten worden aangepakt. Toch is de Wereldgezondheidsorganisatie van mening dat er wereldwijd hoognodig prioriteit moet worden gegeven aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden onder kinderen en jongvolwassenen. 

Bij Volvo Trucks nemen we ons deel van deze verantwoordelijkheid zeer serieus, en streven we voortdurend naar verbetering van de veiligheid van onze trucks. We stimuleren ook de vooruitgang door samenwerking. Daarom hebben we onze klanten tot partners gemaakt bij het verspreiden van ons verkeersbewustzijnsprogramma voor kinderen, Stop Look Wave, over de hele wereld. Het doel is eenvoudig maar effectief: we wijzen kinderen, de meest kwetsbare van alle weggebruikers, over de hele wereld op de gevaren die ze onderweg tegenkomen, en in het bijzonder geven we aan wat veilig gedrag is rondom trucks. 

Stop Look Wave werd geïntroduceerd in 2014 en is gebaseerd op uitgebreide onderzoeksgegevens die de afgelopen 50 jaar zijn verzameld door het Accident Research Team van Volvo Trucks. Door onderzoek en analyses van daadwerkelijke ongevallen wordt duidelijk dat bij de meeste verkeersongevallen menselijk gedrag een rol speelt. Stop Look Wave leert kinderen daarom oogcontact te maken met chauffeurs en te zorgen dat ze zichtbaar blijven door te zwaaien en de chauffeur aan te sporen terug te zwaaien voordat ze de weg oversteken.

Samen met onze klanten heeft Volvo Trucks, sinds het uitbrengen van het programma, ruim een miljoen kinderen geleerd hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Maar we weten dat we nog veel meer kunnen bereiken. 

De Stop Look Wave-trainingsset is voor iedereen beschikbaar in 10 talen in een gebruiksvriendelijk formaat. Download het programma om kinderen veiliger te maken in het verkeer. 

Aangezien verkeersongevallen een wereldwijd probleem vormen, deelt Volvo Trucks ook haar veiligheidsonderzoek met de samenleving. Lees meer over de bevindingen van het Volvo Trucks Accident Research Team in de nieuwste versie van het Volvo Trucks Safety Report