Trucks

Nul verkeersongevallen: een droomscenario of een realistische toekomst?

Volvo Trucks
2022-06-27
3 min
Veiligheid
Author
Volvo Trucks

Wat is er nodig om het aantal ongevallen waarbij zware trucks zijn betrokken tot nul te brengen? Als iemand het weet dan is het wel Anna Wrige Berling, Traffic and Product Safety Director bij Volvo Trucks.


Uw doel is nul ongevallen. Komt u daar al dichterbij?

We streven naar nul ongevallen, en ook al zijn we trots op ons werk, we hebben nog een lange weg te gaan. Het aantal verkeersdoden per hoofd van de bevolking daalt wereldwijd, maar in veel delen van de wereld stijgt het totale aantal nog wel. Jaarlijks komen er duizenden mensen om het leven bij verkeersongevallen met zware trucks, dus we zijn verre van tevreden.

Verkeersveiligheid is een complexe puzzel en de grootste puzzelstukjes zijn veilige voertuigen, veilige wegen en veilige weggebruikers
Anna Wrige Berling is Traffic and Product Safety Director bij Volvo Trucks.

Meer dan 90% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door de menselijke factor. Zou u zeggen dat vrachtwagenchauffeurs niet bekwaam genoeg zijn?

Het is waar dat bij de meeste ongevallen de menselijke factor een rol speelt. En dat geldt voor alle weggebruikers, niet alleen voor vrachtwagenchauffeurs. Ik denk dat de meeste vrachtwagenchauffeurs juist zeer bekwaam zijn. En het is belangrijk te bedenken dat de menselijke factor ook een positieve kant heeft. Vrachtwagenchauffeurs, evenals andere weggebruikers, voorkomen met hun acties en reacties veel meer ongevallen dan ze veroorzaken. Het blijft echter een feit dat de menselijke factor een grote rol speelt. Daarom zijn een chauffeursopleiding, meer inzicht in veiligheid en bewustwording van risico's bij alle weggebruikers erg belangrijk om het aantal ongevallen terug te brengen.

Wat is er nodig om grote stappen te zetten richting de nul?

Verkeersveiligheid is een complexe puzzel en de grootste puzzelstukjes ervan zijn veilige voertuigen, veilige wegen en veilige weggebruikers. De belangrijkste bijdrage van Volvo Trucks is veilige voertuigen ontwikkelen. We zijn echter ook afhankelijk van investeringen in een verbeterde verkeersomgeving en, niet in de laatste plaats, inspanningen om een betere mentaliteit op het gebied van veiligheid bij alle weggebruikers te bereiken.

Het aantal verkeersdoden per hoofd van de bevolking neemt wereldwijd af, maar in veel delen van de wereld stijgt het totale aantal nog steeds.

Wat moet Volvo Trucks doen?

Voertuigveiligheid blijft onze focus en we zullen voortdurend nieuwe systemen ontwikkelen die zijn gericht op weer andere verkeerssituaties en ongevalstypen. We moeten er ook voor zorgen dat onze veiligheidssystemen worden gebruikt op de manier waarvoor ze bedoeld zijn. De veiligheidsgordel is waarschijnlijk het duidelijkste voorbeeld dat dit niet altijd het geval is. Deze wordt lang niet altijd gebruikt, met fatale gevolgen. Hetzelfde geldt helaas voor andere veiligheidssystemen: ze worden niet ten volle benut en soms verkeerd gebruikt. Dit is een probleem dat moet worden opgelost. We gaan ook door met het vergroten van het bewustzijn rondom de verkeersveiligheid van zware trucks en dragen bij aan een verbeterde mentaliteit op het gebied van veiligheid bij vrachtwagenchauffeurs en andere weggebruikers.

 

Welke veiligheidsuitvinding van Volvo Trucks ziet u in uw dromen voor de toekomst?

Een systeem met perfect afleesbare sensoren die precies weten wat er rondom de truck gebeurt en die kunnen voorspellen wat de bedoelingen van andere chauffeurs en weggebruikers zijn.

Dus, is nul verkeersongevallen een droomscenario of een realistische toekomst?

Aangezien bijna alle ongevallen tegenwoordig al vermijdbaar zijn met een combinatie van bestaande voertuigtechnologie en veilig gedrag van de weggebruikers, moet het niet onmogelijk zijn. Maar tegelijkertijd kun je stellen dat er altijd situaties zullen zijn waarin ongelukkige en onvoorspelbare omstandigheden tot ongevallen kunnen leiden. En dat is waarschijnlijk waar, in ieder geval voor de nabije toekomst. 

Hoe dan ook, geen enkel ander getal dan nul is acceptabel. Dat is onze leidraad in ons werk en onze ambitie om de verkeersveiligheid over de hele wereld te verbeteren. Elk leven dat wordt gespaard op weg naar nul ongevallen is een overwinning.