Trucks

Alles over LZV's (of eco-combi's)

| Leestijd: 9 min | Leestijd: 9 min
Hoewel het een praktische oplossing is om kosten en emissies te verlagen, hebben langere en zwaardere voertuigen (LZV's) vaak een slechte reputatie. Ze worden gezien als onveilig of als zware investering op de infrastructuur. Maar dit is onterecht. Hier is een overzicht van enkele van de meest gestelde vragen over LZV’s om die mythes te ontkrachten.
Alles over LZV's (of eco-combi's)

LZV's (ook wel ecocombi's, of megatrucks genoemd) zijn vrachtwagens die langer en zwaarder zijn dan de wettelijk toegestane afmetingen in een land. Hieronder staan enkele voorbeelden van typische LZV-combinaties.

Afmetingen typische LZV-combinaties.

LZV's worden voornamelijk ingezet in de Scandinavische landen, Nederland, Duitsland, Spanje, evenals in Australië, Brazilië, Canada, Zuid-Afrika en de VS. De groeiende behoefte aan transport en strengere eisen aan de transportsector om de uitstoot te verminderen, hebben LZV's in de schijnwerpers gezet als oplossing voor beide problemen.

LZV’s komen zowel tegemoet aan de groeiende behoefte aan transport als aan de noodzaak om uitstoot te verminderen.

LZV’s: feiten en fictie

Door vracht van vele voertuigen samen te voegen tot één voertuigcombinatie met hoge capaciteit, kunnen LZV's de CO2-uitstoot en de kosten per vervoerde vrachteenheid verminderen. Hoeveel efficiënter en milieuvriendelijker een LZV is, hangt af van de specificatie en het gebruik ervan. De stroom en timing van vracht en ladingen die kunnen worden samengevoegd, zijn uitermate belangrijk om de volledige voordelen van LZV-transport te zien. Dus voor operators die van hub naar hub, van fabriek naar hub of van fabriek naar fabriekstransport rijden, kunnen LZV's een uitstekend alternatief zijn.

Er zijn voldoende onderzoeks- en praktijkgegevens beschikbaar om de milieuvoordelen van LZV's te ondersteunen. Zo concludeerde ACEA in mei 2019 dat een individuele LZV de CO2-uitstoot met 15-40% kan verminderen. In een proef met LZV's in Duitsland in 2015 rapporteerden logistieke bedrijven een verlaging van hun kosten met 33% en een verlaging van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 70%. Een andere studie uit het Verenigd Koninkrijk concludeerde dat de introductie van super-lorries 1,5 tot 2 miljoen pond aan voertuigkilometers, tot 1,5 miljard pond aan transportkosten en 0,72 ton aan uitstoot zou kunnen besparen.

Er zijn ook enkele positieve effecten op het chauffeurstekort. Door vracht uit veel trucks in één samen te voegen, kunnen transportbedrijven met minder mankracht werken en mogelijk de verbeterde marges gebruiken om geschoolde chauffeurs betere salarissen uit te keren.

Bij Volvo Trucks hebben we al deze voordelen gezien in verschillende proeven met LZV’s. Hieronder ziet u de resultaten van een proefrit tussen Göteborg en Malmö waarbij met zowel gewone combinaties als LZV's hetzelfde volume goederen wordt vervoerd.

Hier ziet u de resultaten van een proefrit tussen Göteborg en Malmö waarbij met zowel gewone combinaties als LZV's hetzelfde volume goederen wordt vervoerd. De resultaten toonden een significante reductie van zowel de brandstofkosten als de CO2-uitstoot.

Zijn LZV's veilig?

De indruk bestaat dat LZV's vanwege hun omvang en gewicht minder veilig zijn dan conventionele vrachtwagencombinaties. Maar dit is onterecht. Uit al het onderzoek, de data, tests en de praktijk blijkt dat LZV’s daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid doordat er minder trucks op de weg nodig zijn en het aantal afgelegde kilometers per truck vermindert. Om een bredere acceptatie te krijgen, moeten LZV’s echter veiligheid centraal stellen. Dit kunnen zowel wettelijke maatregelen zijn die beperken waar en hoe snel LZV's kunnen rijden, maar ook zaken als extra veiligheidsvoorzieningen en een aanvullende rijopleiding.

Uit al het onderzoek, de data, tests en de praktijk blijkt dat LZV’s daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid

Zijn LZV’s concurrerend met transport over het spoor?

Praktijkervaring toont aan dat LZV’s transport over het spoor niet vervangen. Zo is in Nederland tussen 2001 en 2016 het aantal LZV’s flink gestegen en blijkt uit onderzoek dat de volumes die LZV's overnamen geheel afkomstig waren van reguliere vrachtwagens, niet van spoor en binnenwateren. Dat is niet zo verwonderlijk aangezien de spoorwegen in de meeste landen al op volle capaciteit worden gebruikt en ze het soort goederen vervoeren, bijvoorbeeld ijzererts, waar vrachtwagens geen kosteneffectief alternatief zouden zijn.

De meeste spoorwegen geven bovendien voorrang aan het vervoer van passagiers boven goederen. In de meeste gevallen werken spoorwegen en vrachtwagens ook samen in plaats van concurrerend. Landbouwproducten gaan bijvoorbeeld vaak per truck van distributiecentrum naar spoorwegterminal. Als sommige van die vrachtwagens vervangen zouden worden door een LZV, zouden de treinen een groter volume aan goederen kunnen vervoeren en de kosten in de hele transportketen worden verlaagd.

Hoe specificeert u een LZV?

Zoals bij elke vrachtwagen, hangt het specificeren van een LZV af van uw activiteiten, het totale gewicht en de topografie van de weg. Voor LZV's is het belangrijk om te overwegen of u volledig beladen in beide richtingen rijdt of leeg / half beladen enkele reis, aangezien dit de keuze van aangedreven, bestuurbare en hefbare assen beïnvloedt. Voor de meeste LZV's hebben twee aangedreven assen de voorkeur om het gewicht te beheersen en dit kan zelfs oplopen tot 3-4 assen voor zwaardere ladingen. De keuze van een aangedreven as is bijzonder belangrijk, net als de mogelijkheid om lasten te verschuiven en assen te heffen voor een betere wendbaarheid. Extra camera's, spiegels en andere veiligheidsvoorzieningen zijn ook nodig voor beter zicht bij het achteruitrijden of het nemen van een krappe bocht.

Opleggers vormen een heel belangrijk onderdeel van de specificatie van een LZV en wij raden u aan om trailers aan te schaffen die voldoen aan de LZV-transportbehoeften in plaats van bestaande aan te passen. Proberen om oude opleggers aan te passen met sleepuitrusting, dolly enzovoort, kan uiteindelijk een kostbare en omslachtige aangelegenheid zijn.
 

Hoe moeilijk is het om met een LZV te rijden?

Het besturen van een LZV is niet moeilijker dan het besturen van een normale vrachtwagen. Maar aangezien achteruitrijden en manoeuvreren wat ingewikkelder kan zijn, is extra rijopleiding zeker nodig.

Wat is de wetgeving met betrekking tot LZV's?

In Europa hebben Zweden en Finland een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van LZV’s, waarbij Zweden combinaties tot 74 ton toestond en Finland 76 ton. Hoewel grensoverschrijdend vervoer officieel nog steeds niet is toegestaan in Duitsland worden LZV's met een gewicht tot 44 ton en tot 25,25 meter wel toegelaten op 70% van de Duitse snelwegen. De ondertekening van een zogenaamde bilaterale verklaring wordt verwacht waarna harmonisatie van de voorschriften moet volgen. De Spaanse overheid staat het gebruik van combinaties toe met een lengte tot 25,25 meter en een gewicht tot 60 ton. In Noorwegen staan 3.950 km openbare wegen en 600 km particuliere wegen open voor combinaties van 25,25 meter en 60 ton.

In België zijn 49 routes goedgekeurd voor LZV's, terwijl in Portugal combinaties tot 60 ton en 25,25 meter zijn toegestaan voor zwaar transport en houttransport. In Nederland en Denemarken kunnen vrachtwagens van 25,25 meter en 60 ton op de meeste wegen rijden. Tsjechië en Estland testen ook de haalbaarheid van LZV’s.


Vereisten met betrekking tot assen, gewichtsbeperkingen, draaicirkels, etc. verschillen van land tot land in de EU, waardoor het onmogelijk is dat hetzelfde voertuig in elk land aan alle voorschriften voldoet. Dit is waarschijnlijk het grootste obstakel voor een bredere inzet van LZV's in Europa. Lees hier alles over de wetgeving in verschillende Europese landen.

Buiten Europa komt het gebruik van LZV's relatief veel voor. Australië heeft zogenaamde roadtrains: voertuigcombinaties waarvan bekend is dat ze de langste vrachtwagens ter wereld vormen. Ze kunnen tot 53,5 meter lang worden en 220 ton wegen op de openbare weg. Maar er is geen wet die de lengte van een roadtrain op privéwegen beperkt, zoals die van Australische mijnbouwbedrijven.

Australië heeft zogenaamde roadtrains: voertuigcombinaties waarvan bekend is dat ze de langste vrachtwagens ter wereld vormen.

In de VS kunnen zogenaamde turnpike doubles op de meeste snelwegen worden gebruikt. Maar net als in de EU heeft elke staat zijn eigen beperkingen wat betreft afmetingen en aantal aanhangwagens. Een uitzondering vormt de bosbouw, waar de meeste LZV's zonder dezelfde beperkingen op privéwegen rijden.

In Brazilië zijn vrachtwagens met een gewicht van 57 ton en tot 19,8 meter op de weg toegestaan. En met een speciale vergunning kan dat oplopen tot 57 à 74 ton en 30 meter. Op privéwegen die voor hout- en landbouwtransport worden gebruikt, kunnen er vijf trailercombinaties zijn met een gewicht van maar liefst 170 ton.

Ik denk dat hij trots op me zou zijn

Vormen LZV's de toekomst van transport?

LZV's maken zeker deel uit van de toekomst van transport dankzij de rol die ze kunnen spelen bij het voldoen aan onze groeiende behoefte aan logistiek en een lagere CO2-footprint. Hoe snel LZV's een groter deel van de transportmix gaan uitmaken, hangt af van de wetgeving en normen in elk land. Een uniforme grensoverschrijdende wetgeving zou een nog betere business case creëren en het mogelijk maken het aandeel LZV’s te laten groeien.

Een ander aspect dat pleit voor de toekomst van transport met LZV’s is het feit dat het brandstofonafhankelijk is: LZV’s kunnen worden aangedreven door LNG, biobrandstof, waterstof en zelfs elektriciteit.

Met twee LZV’s kunnen we net zoveel vervoeren als met drie trekker-trailercombinaties. Dat heeft meerdere voordelen: het verlaagt de kostprijs per kar voor ons en onze klanten en vermindert de CO2-uitstoot. In combinatie met LNG verlagen we de CO2-uitstoot maximaal.
LZV's op LNG zijn een steeds vaker voorkomende combinatie in Nederland, vanwege de grote combinatievoordelen op het gebied van brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Moet ik als transporteur investeren in LZV?

Absoluut. Zeker zolang u langetermijncontracten heeft met loyale klanten die een continue stroom van een groot aantal goederen garanderen waardoor u de gemaakte investering kunt rechtvaardigen. Met een volledig benutte LZV die gedurende een bepaalde periode rijdt, kunt u niet alleen meer vervoeren met minder trucks en mankracht, maar ook zonder aanzienlijke toename van de onderhoudskosten.

Anderen bekeken ook

Laatste nieuws

Latest Press Release