Trucks

Wat zijn de voordelen van een LZV of eco-combi?

| Leestijd: 2 min | Leestijd: 2 min
Door trucks toe te staan grotere, zwaardere ladingen te vervoeren, zijn er minder voertuigen nodig om dezelfde vrachthoeveelheid te vervoeren. Dit betekent dat minder voertuigen kunnen worden gebruikt en het brandstofverbruik en de CO2-emissies beduidend kunnen worden gereduceerd.
LZV’s (Lange Zware Vrachtvoertuigen) of eco-combi’s zijn truck- en trailercombinaties die de standaard EU-beperkingen van 18,75 meter/44 ton overschrijden.
LZV’s (Lange Zware Vrachtvoertuigen) of eco-combi’s zijn truck- en trailercombinaties die de standaard EU-beperkingen van 18,75 meter/44 ton overschrijden.

Twee LZV’s kunnen bijvoorbeeld hetzelfde gewicht vervoeren als drie standaard EU-voertuigen. Een LZV verbruikt weliswaar meer brandstof, maar omdat de LZV een groter vrachtvolume vervoert, zal het brandstofverbruik per ton/kilometer ongeveer 16% lager zijn. Als combinaties zouden kunnen worden verlengd tot 32-34,5 meter - wat momenteel wordt onderzocht in Finland, Zweden en ook Nederland - zouden het brandstofverbruik en de CO2-emissies kunnen worden verminderd met 27% in vergelijking met standaard EU-combinaties.

“De grote uitdaging voor de transportindustrie op dit moment is dat steeds meer goederen moeten worden vervoerd; de druk om het brandstofverbruik, de CO2-emissies en verkeersopstoppingen te verminderen, neemt toe; en tegelijkertijd is niemand bereid echt veel meer te betalen”, stelt Lena Larsson, projectmanager voor hoge-capaciteitstrucks, Volvo Trucks. “Transporteurs de mogelijkheid bieden om langere, zwaardere ladingen te vervoeren, is een uiterst effectieve manier om aan al deze eisen tegemoet te komen.”

In 2009 begon Skogforsk (Zweedse instelling voor bosbouwonderzoek) in samenwerking met Volvo Trucks en Trafikverket (Zweedse transportinstantie) met een uitgebreid onderzoek naar het effect van het gebruik van combinaties van 90 ton voor houttransport. In vergelijking met conventionele combinaties van 60 ton (de huidige limiet in Zweden) kon met de combinaties van 90 ton hetzelfde houtvolume worden vervoerd met 35% minder voertuigen. Dit resulteerde in een vermindering van 20% in brandstofverbruik en CO2-emissies en 20% afname van de transportkosten.

Vanwege hun grootte en gewicht wordt vaak verondersteld dat LZV’s minder veilig zijn dan conventionele trucks. Alle tests en onderzoeken die tot dusver zijn uitgevoerd, met inbegrip van het hiervoor vermelde onderzoek van Skogsforsk/Trafikverket, geven echter aan dat deze veronderstelling onjuist is. Door minder trucks te gebruiken voor het vervoer van dezelfde hoeveelheid wordt de verkeersveiligheid in feite verbeterd en neemt de kans op ongevallen per eenheid vervoerde goederen af.

De grote uitdaging is dat er steeds meer goederen moeten worden vervoerd en de druk om het brandstofverbruik, CO2-emissies en files te verminderen, neemt toe. Tegelijkertijd is niemand bereid echt veel meer te betalen.

Wat is de wetgeving per land rondom LZV’s of eco-combi’s?

Anderen bekeken ook

Laatste nieuws

Latest Press Release