Trucks

Schade veroorzaakt tijdens het rijden met mobiele telefoon in de hand (dus ook bij appen of bellen): gedekt of niet?

| Leestijd: 3 min | Leestijd: 3 min
Bellen of appen terwijl je aan het rijden bent. Het is gevaarlijk en niet toegestaan. Boetes kunnen behoorlijk oplopen. Wat als er in zo’n situatie ook daadwerkelijk schade wordt gereden? Of nog erger: (blijvend) letsel of zelfs een overlijden? Geeft de verzekering dan dekking? Lees hier of en hoe dit verzekeringstechnisch wordt geregeld.
Schade veroorzaakt tijdens het rijden met mobiele telefoon in de hand (dus ook bij appen of bellen): gedekt of niet?

Zoals bij iedereen bekend is, is het besturen van een gemotoriseerd voertuig of (brom)fiets met een telefoon in de hand niet toegestaan. De boete daarvoor is behoorlijk: in 2021 betaal je als je wordt aangehouden in een auto € 250 (exclusief administratiekosten). De politie controleert hier al veelvuldig op en zal naar aanleiding van verschillende recente ernstige ongevallen de controle op het gebruik van mobiele apparatuur tijdens het rijden verder uitbreiden. Daarbij maakt de politie gebruik van rijdende controles en speciale camerasystemen.
 

Roekeloos rijgedrag

Het vasthouden van een mobiel valt sinds 1-1-2020 conform de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht onder het begrip roekeloos rijgedrag.

Het ligt aan de omschrijving van de polisvoorwaarden van een verzekeraar of een schade is gedekt die is veroorzaakt tijdens roekeloos rijgedrag. Dat kan per verzekeraar verschillen. In de meeste voorwaarden is schade veroorzaakt door roekeloos rijgedrag uitgesloten en wordt deze dus niet gedekt.

Voor werkgevers kan deze uitsluiting erg ver gaan. In het algemeen verbieden bedrijven hun chauffeurs handheld te appen, te bellen enz. Als de chauffeur dat dan toch doet en een schade veroorzaakt, die dan niet is gedekt, kan het bedrijf een groot (financieel) probleem oplopen. Daarom wordt er een speciale zinssnede (zie voorbeeld hieronder) in de voorwaarden opgenomen. Daarmee wordt voor werkgevers, onder voorwaarden, dekking ingesloten. Zie hieronder de tekst van de uitsluitingen bij TVM.

De werkgever zal in zijn arbeidsovereenkomst, chauffeurshandboek en/of werkinstructies een passage op moeten nemen dat het niet is toegestaan met mobiele apparatuur in de hand een voertuig te besturen, gelijk aan de passage over alcohol en/of drugs. Het is verstandig dit onderwerp te bespreken in het werkoverleg en vast te leggen in de notulen.

Conclusie

• Veel verzekeraars, waaronder TVM, geven geen dekking bij roekeloos rijgedrag. Het rijden met een mobiel in de hand valt onder roekeloos rijgedrag.
• Schade veroorzaakt tijdens het rijden met een mobiel in de hand (append, bellend) is dus niet gedekt, noch voor WA, noch voor casco.
• Een verzekeraar die in voorkomende gevallen schade moet betalen, zal de schade op de veroorzaker verhalen.
• In sommige polisvoorwaarden is er voor werkgevers een uitzondering op de uitsluiting omschreven. De werkgever zal dan wel aan de omschreven voorwaarden moeten voldoen.
• Het rijden met een mobiele telefoon in de hand kan, zowel zakelijk als privé, grote financiële gevolgen hebben, dus niet doen!

Anderen bekeken ook

Laatste nieuws

Latest Press Release