Trucks

Wat te doen bij schade door een onbekend motorrijtuig?

| 2 min. | 2 min.
Altijd vervelend. Je komt bij je vrachtauto en dan blijkt dat deze door een ander motorrijtuig is beschadigd. De dader is natuurlijk in geen velden of wegen te bekennen en heeft ook geen briefje met contactgegevens achtergelaten. Wat kan/moet je in zo’n geval doen? Kun je je schade ergens op verhalen? Het antwoord op de beide vragen is dat je een beroep op het Waarborgfonds kunt doen.
Wat te doen bij schade door een onbekend motorrijtuig?

Het waarborgfonds behandelt een schade indien deze schade aan uw vrachtauto is veroorzaakt door een ander motorrijtuig dat:
 

  1. Onbekend is
  2. Wel bekend maar onverzekerd is
  3.  Wel bekend maar gestolen is
  4. Wel is verzekerd maar de verzekeraar failliet is
  5. Vrijgesteld van verzekeringsplicht is


De schade moet veroorzaakt zijn door een ander motorrijtuig, zoals een auto, motor of bromfiets. Schade door andere oorzaken, zoals vandalisme, vuurwerk of (poging tot) diefstal wordt niet door het waarborgfonds vergoed.

Er zijn verschillende manieren om een beroep te doen op het waarborgfonds:

  • Via uw Casco (lees ook wel all risks genoemd) verzekeraar. Een succesvol beroep op het waarborgfonds zal dan geen gevolgen hebben voor uw korting of schadestatistiek;
  • Via uw rechtsbijstandverzekeraar of uw tussenpersoon. Zij kunnen de claim voor u indienen;
  • Indien u geen gebruik kunt of wilt maken van de eerste twee opties, dan kunt u ook zelf een beroep doen op het waarborgfonds. Op hun website (waarborgfonds.nl) kunt een interactieve video terug vinden met een check of het zinvol is om een beroep te doen op het waarborgfonds. Tevens kunt u via de website een claim indienen en de nodige documenten uploaden.

Om succesvol een claim op het waarborgfonds te kunnen doen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden worden besproken in de video van het waarborgfonds. Op deze wijze kunt u eenvoudig bepalen of het indienen van een claim succesvol zal zijn. Houd rekening met een eigen risico van € 250. Soms vergoedt de casco (all risks) verzekeraar dit eigen risico. Uw verzekeraar of makelaar kan u hierover informeren.


Let op! Tijdig handelen is belangrijk. Niet tijdig handelen kan het gevolg hebben dat het Waarborgfonds de schade niet (geheel) vergoed.


Indien u het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt hebt gezien maar hebt u het kenteken niet kunnen zien, doe dan onmiddellijk politie-aangifte. Dat kan via www. Politie.nl/aangifte of door te bellen naar 0900-8844. In andere gevallen heeft u binnen 14 dagen de tijd om actie te ondernemen. Het Waarborgfonds hanteert de regels rondom om het beroep op het fonds strikt.