Trucks

Hoe kunnen we voetgangers en fietsers beter beschermen in druk stadsverkeer?

Het aantal personen met serieus letsel door ongevallen met zware vrachtwagens neemt af. Deze daling is echter niet te zien bij ongevallen waarbij voetgangers en fietsers betrokken zijn, blijkt uit onderzoek van Volvo Trucks. Maatregelen zijn nodig om deze ongevallen te voorkomen. Nieuwe technologieën gecombineerd met gewijzigde wetgeving, betere infrastructuur, een hoger veiligheidsbewustzijn en verbeterde zichtbaarheid kunnen het stadsverkeer een stuk veiliger maken.
Hoe kunnen we voetgangers en fietsers beter beschermen in druk stadsverkeer

Steden groeien wereldwijd doordat zo’n drie miljoen mensen wekelijks verhuizen naar een stadsomgeving. “Steden brengen mensen samen, maar met zoveel inwoners en voertuigen bij elkaar vinden er helaas ook veel ernstige ongevallen plaats. Dit moet worden aangepakt door zowel verbeterde techniek als samenwerking”, verklaart Carl Johan Almqvist, Traffic & Product Safety Director bij Volvo Trucks.

Veiligheid is voor Volvo Trucks al 90 jaar een kernwaarde. De fabrikant zet in op veiligheid vanuit een breed perspectief. Zo wordt er al jaren onderzoek gedaan naar ongevallen, werden verschillende innovatieve veiligheidstechnologieën ontworpen - zoals Lane Keeping Support en Forward Collision Warning met noodremfunctie - wordt ingezet op trainingen om chauffeurs nog veiliger te laten rijden en worden de veiligste trucks in de markt geproduceerd. Bovendien was Volvo Trucks onlangs samen met TVM Verzekeringen initiatiefnemer van het NK Veiligste Chauffeur met als doel: meer bewustwording omtrent verkeersveiligheid bij zowel chauffeurs als medeweggebruikers.

“Omdat chauffeurs, fietsers en voetgangers de weg met elkaar delen, is het uitermate belangrijk dat ze elkaar en elkaars mogelijkheden en beperkingen begrijpen. Als voertuigfabrikant kunnen we veel doen om te zorgen dat er niemand ernstig gewond raakt in een ongeval waarbij een van onze voertuigen is betrokken. Daarnaast kunnen we een grote rol spelen binnen de bewustwording omtrent verkeersveiligheid. We noemen deze inzet onze zero-accidents-visie”, zegt Carl Johan Almqvist.

Op dit moment gaan veel steden de uitdaging aan. Verschillende grote steden kiezen een ‘vision zero’ aanpak ten aanzien van veiligheid en verkeersongevallen. In Londen wil Transport for London (de transportautoriteit van de stad) bereiken dat er in 2041 geen ernstige ongevallen meer plaatsvinden en dat 80 procent van alle reizen binnen de stad te voet, te fiets of met het openbaar vervoer gaan.

Om dit te bereiken, neemt Londen veel maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo worden snelheidsbeperkingen opgelegd, handhaving verhoogd en straten en kruisingen heringericht. Transport for London heeft verkeersveiligheid boven aan de agenda staan en werkt nauw samen met belangenbehartigers van kwetsbare weggebruikers en voertuigfabrikanten, waaronder Volvo Trucks, om oplossingen te vinden.

Een van de initiatieven van Transport for London is om’s werelds eerste Direct Vision Standard (DVS) voor vrachtverkeer binnen de stad te ontwikkelen. Het voorstel is dat in 2020 al het vrachtverkeer zwaarder dan 12 ton over een zeker zichtveld vanuit de cabine moet beschikken of maatregelen moet hebben genomen (denk aan camera’s, etc.) om dat zichtveld te vergroten.

Een uitstekend overzicht op het omringende verkeer vanuit de cabine is een belangrijk onderdeel van Volvo Trucks’ veiligheidsbeleid. Vooral bij voertuigen die veel in steden rijden, zoals de onlangs geüpdatete Volvo FE Low Entry Cab met een extra laag chassis en extra grote ramen in de portieren. Het extra raam geeft de chauffeur direct zicht naast het voertuig.

Trucks die veel in steden rijden, worden ook veiliger door de steeds verder verbeterde technologie om kwetsbare weggebruikers te detecteren. In het door de EU gefundeerde Xcycle project werkt Volvo Trucks nauw samen met verschillende bedrijven en onderzoeksinstituten en een van de technologieën waaraan gewerkt wordt, is een in-alle-omstandigheden goed functionerend detectiesysteem voor kwetsbare weggebruikers.

“Bijna 40 procent van de ongevallen tussen trucks en fietsers vindt plaats aan de passagier zijde van het voertuig. Het is het meest onoverzichtelijke gebied bij het naar rechts afslaan. In het Xcycle project willen we uitvinden hoe we deze ongevallen kunnen voorkomen door detectiesystemen in het voertuig en intelligente verkeerswaarschuwingssystemen in de stad op wifi te combineren. Zowel de truckchauffeur als de fietser zou dan een waarschuwing krijgen dat er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan”, verklaart Xcycle Project Manager bij Volvo Trucks, Jerome Vigneron.

Resultaten uit dit onderzoek worden in november gepresenteerd

In de nabije toekomst worden meer veiligheidsmaatregelen verwacht. Zo stelt de Europese Commissie in 2023 nieuwe eisen aan de detectie van kwetsbare weggebruikers. Ook gaan eisen gesteld worden aan het zichtveld vanuit de cabine van een truck.

“Het is erg positief dat er hogere eisen omtrent verkeersveiligheid worden gesteld. We moeten dit gezamenlijk doen – alle weggebruikers moeten worden betrokken bij het veiliger maken van de wegen in onze steden”, besluit Carl Johan Almqvist.

Terminologie:

Onder kwetsbare weggebruikers vallen alle weggebruikers die een hoger risico hebben om ernstig gewond te raken bij een ongeval, denk aan: voetgangers, fietsers en motorrijders. 

Hoe kunnen we kwetsbare weggebruikers beschermen in druk stadsverkeer?

1. Herinrichting stratenplan

Een lagere voertuigsnelheid en gescheiden rijbanen of verhoogde rijbaanafscheiding voor gemotoriseerd verkeer en kwetsbare weggebruikers hebben een positieve uitwerking op de verkeersveiligheid. Bij het ontwerp van kruisingen dient speciale aandacht besteed te worden aan fietsers en naar rechts afslaand verkeer.

2. Verkeersveiligheidsbewustzijn

Betere training en het vergroten van de bewustwording omtrent verkeersveiligheid bij alle weggebruikers. Volvo Trucks Nederland was naast TVM Verzekeringen een van de initiatiefnemers van het NK Veiligste Chauffeur. Daarnaast heeft Volvo Trucks een lespakket samengesteld om de bewustzijn omtrent verkeersveiligheid onder scholieren te verhogen (See and be Seen).

3. Nieuwe technologie

Technologie om kwetsbare weggebruikers te detecteren is al ontwikkeld en wordt momenteel nog verder verbeterd zodat het systeem markt klaar is en te-allen-tijde functioneert. Daarnaast kunnen voertuigen met zogenaamde side guards het letsel na een ongeval met een kwetsbare weggebruiker beperken.

4. Beter zichtveld

Verbeterd direct en indirect zicht vanuit de cabine door ramen aan de passagier zijde, een nog betere spiegelbehuizing, camera’s en Low Entry Cabs kunnen een groot verschil maken. Transportbedrijven kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid door de juiste truck voor het werk aan te schaffen om zo het aantal en de grootte van het voertuig in steden te beperken.