Trucks

Subsidieregeling LNG-trucks 2020 en 2021 definitief ingevoerd

Op 11 december 2019 is de stimuleringsregeling voor LNG en Bio-LNG door het Ministerie van Financiën definitief vastgesteld. Transportbedrijven ontvangen in de jaren 2020 en 2021 18,7 eurocent per kilogram LNG, direct verrekend aan de pomp. Met de nieuwe regeling kan de transportsector direct een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen en wordt tevens een belangrijke stap gezet in de richting van Bio-LNG. Dit alles met een gezonde en gunstige business case voor transportbedrijven.
Subsidieregeling LNG-trucks 2020 en 2021 definitief ingevoerd
Vervoerders krijgen 18,7 eurocent per kilogram LNG, direct verrekend aan de pomp.

Eind 2018 besloot het Ministerie van Financiën de accijnsteruggaveregeling van LNG niet te verlengen, tot ontsteltenis van vooroplopende truckfabrikanten en vervoerders. Hierdoor dreigde een stagnatie van de opmars van LNG en met name Bio-LNG, de nog duurzamere variant van LNG. Als onderdeel van de nieuwe plannen in het Klimaatakkoord werd echter alsnog besloten tot een nieuwe stimuleringsregeling voor LNG over te gaan, aldus officieel bevestigd in de Staatscourant.

De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en loopt af op 31 december 2021. De compensatie in deze twee jaar bedraagt 18,7 eurocent per kilogram LNG. De totale compensatie van het Ministerie bedraagt 8 miljoen euro. Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 ingaat, wordt de 18,7 eurocent direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren/-exploitanten.

Bio-LNG

In het Klimaatakkoord spelen geavanceerde biobrandstoffen een belangrijke rol bij de gestelde doelen voor transport. Dit biedt grote kansen voor Bio-LNG, dat ontstaat uit de vergisting van afvalstromen. De sector werkt momenteel hard aan het beschikbaar maken van Bio-LNG, waarmee de CO2-uitstoot uiteindelijk tot 100% kan worden verminderd.

In samenwerking met de transportsector zal verder worden gewerkt aan de vergroening van de brandstoffen, waarbij het initiatief ‘GreenTruckFuel’ kansrijk is, aldus het Nationaal LNG Platform. Bij GreenTruckFuel staat centraal dat het geld dat wordt opgehaald met rekeningrijden voor trucks, wordt ingezet voor de CO2-reductie van de gebruikte brandstoffen. LNG/Bio-LNG speelt ook bij GreenTruckFuel een belangrijke rol.

Voordelen van LNG-trucks

LNG-trucks bieden belangrijke milieuvoordelen ten opzichte van de meest moderne dieseltrucks. Zo hebben recente tests van TNO aangetoond dat met een Volvo LNG-truck een CO2-reductie tot 23% gerealiseerd kan worden. Met de overstap naar Bio-LNG is zelfs een reductie tot 100% mogelijk. Verder zijn LNG-motoren aanzienlijk stiller en leveren de Volvo FH LNG en Volvo FM LNG dezelfde prestaties als hun tegenhanger op diesel. De business case voor LNG-trucks wordt met de nieuwe subsidieregeling daarom extra interessant. 

Recente tests van TNO laten zien dat met een Volvo LNG-truck een CO2-reductie tot 23% gerealiseerd kan worden.

Benieuwd naar uw rendement op LNG?

Ieder transportbedrijf is anders, dus het is begrijpelijk dat u graag ontdekt hoeveel LNG voor uw bedrijf kan betekenen, zeker gezien de nieuwe stimuleringsregeling voor LNG-trucks van 18,7 eurocent per kg. Een van onze vertegenwoordigers komt graag bij u langs om in samenspraak met u de terugverdientijd te berekenen en hoeveel LNG u de komende jaren zal opleveren. Vraag via het onderstaande formulier vrijblijvend een persoonlijke business case voor uw bedrijf aan en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.