Trucks

Gewichtscompensatie bij alternatieve aandrijflijnen

| Leestijd: 3 min | Leestijd: 3 min
Alternatieve aandrijflijnen zijn schoner, maar vaak ook zwaarder dan conventionele dieseltrucks. Om niet in te leveren op laadvermogen mogen veel trucks met een alternatieve aandrijflijn het meergewicht compenseren. Hoe ziet deze richtlijn eruit en in welke landen is hij van kracht? En voor welk type trucks geldt het? Lees er hier meer over.
Gewichtscompensatie bij alternatieve aandrijflijnen

In de EU-richtlijn 96/53 zijn de maximale gewichten voor trucks in het internationaal transport vastgelegd. Ook voor het nationale vervoer hanteren veel Europese landen deze bepaling. Deze richtlijn staat voor grensoverschrijdend vervoer een hoger maximumgewicht toe voor voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen zoals LNG of trucks die elektrisch rijden. Deze compensatieregeling zorgt ervoor dat een duurzame keuze niet ten koste gaat van het laadvermogen.

Voor welk soort voertuigen geldt de compensatieregeling?

Inmiddels geldt de regeling voor zowel voor trekkers/bakwagens als voor combinaties. Het maximaal toegestane gewicht (GCW), van trucks of combinaties die op alternatieve brandstoffen rijden, mag met maximaal 1 ton worden verhoogd (dus van 40 naar 41 ton). Voor trucks die volledig emissievrij zijn door bijvoorbeeld een elektrische aandrijving, geldt een verhoging met maximaal 2 ton. Overigens mogen wettelijke aslasten daarbij nooit worden overschreden en geldt de regeling alleen voor grensoverschrijdend transport tenzij de regelgeving ook in de wetgeving van het betreffende land is opgenomen.

Trucks die rijden op een alternatieve brandstof en daardoor zwaarder zijn dan een reguliere dieseltruck komen voor de compensatieregeling in aanmerking. Dit kunnen trucks zijn die rijden op bijvoorbeeld LNG, CNG, HVO, Biodiesel, DME, et cetera.

Daarnaast wordt voor voertuigen die elektrisch worden aangedreven een hoger maximumgewicht toegestaan van maximaal 2000 kg. Verwacht wordt dat trucks die gaan rijden op waterstof en daardoor zwaarder zijn dan hun diesel equivalent ook voor een dergelijke compensatie in aanmerking zullen komen.
 

Hoe weet ik wat het exact toegestane meergewicht is voor mijn voertuigen?

Het exacte meergewicht is voertuigafhankelijk en staat vermeld op de door de fabrikant aangeleverde officiële bewijzen. Het staat bijvoorbeeld op het CVO (conformiteitsbewijs) van het voertuig en op het typeplaatje.

Hoe kom ik voor deze compensatieregeling in aanmerking?

Zodra het op CVO en het typeplaatje staat, mag er gebruik van gemaakt worden. In de praktijk blijkt dat veel transportbedrijven en hun opdrachtgevers daar echter nog niet van op de hoogte zijn.

Voor welke landen geldt deze gewichtscompensatieregeling?

De gewichtscompensatieregeling voor voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen of elektrisch worden aangedreven, is nog niet voor het nationale vervoer in alle landen van kracht. Veel landen zijn nog bezig om de bepalingen in hun voertuigwetgeving op te nemen. Voor het grensoverschrijdende vervoer geldt de richtlijn echter al wel.

Wat zijn de richtlijnen in de Benelux?

Al langer is het maximaal toegestane gewicht in de Benelux vastgesteld op 44 ton. Dit in tegenstelling tot de EU waar 40 ton het maximumgewicht is voor grensoverschrijdend vervoer. Ook de Benelux wil het maximumgewicht verhogen, maar het is nog niet bekend wanneer de nieuwe bepalingen in werking treden. Zodra de richtlijn in de wetgeving is opgenomen, mogen voertuigen die rijden op een alternatieve brandstof binnen de Benelux het maximumgewicht verhogen tot maximaal 45 ton en trucks die elektrisch worden aangedreven een maximum treingewicht tot 46 ton hebben. Net als in de Europese regeling is de verhoging van het maximumgewicht afhankelijk van het meergewicht dat de alternatieve brandstof of elektrische aandrijving veroorzaakt.

Ook Schenk Tanktransport maakt voor hun LNG-trucks voor grensoverschrijdend vervoer gebruik van de Europese compensatieregeling. Zij kunnen met hun Volvo FH LNG tot 700 kg compenseren.