Trucks

Wat is een bergingsvoertuig?

Een bergingsvoertuig is een voertuig dat wordt gebruikt om tot stilstand gekomen of verongelukte voertuigen weg te slepen en te ‘bergen’.
bergingsvoertuig

Bergingsvoertuigen worden ingezet wanneer trucks die tot een ongeplande stilstand zijn gekomen niet door een servicewagen kunnen worden geholpen.