Trucks

Wat is de ecologische voetafdruk?

De ecologische voetafdruk geeft weer hoeveel ruimte (gemeten in biologisch productieve grond- en wateroppervlakte) nodig is voor de productie van wat we gebruiken en de opname van CO2 die we uitstoten.
Ecologische voetafdruk

In de transportbranche kan de ecologische voetafdruk een getal zijn dat bijvoorbeeld de impact op het milieu over de gehele levensduur van een truck laat zien.