Trucks

Wat is de ecologische voetafdruk?

De ecologische voetafdruk geeft weer hoeveel ruimte (gemeten in biologisch productieve grond- en wateroppervlakte) nodig is voor de productie van wat we gebruiken en de opname van CO2 die we uitstoten.
Ecologische voetafdruk