Trucks

Wat is een EGR-systeem?

Een Exhaust Gas Recirculation (EGR-)systeem, een uitlaatgasrecirculatie-systeem, zorgt ervoor dat de nog aanwezige hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem binnen de wettelijke normen blijft.
EGR-systeem