Trucks

Wat wordt bedoeld met HBE?

HBE is de afkorting van Hernieuwbare Brandstof Eenheden. HBE is de meeteenheid voor het bepalen van hoeveel energie er opgewekt wordt uit hernieuwbare bronnen voor gebruik in vervoer. Het laat zien hoeveel schone energie er wordt gebruikt in plaats van fossiele brandstoffen, zoals diesel. Dit is belangrijk voor de overgang naar een meer milieuvriendelijke transportsector.
HBE is een afkorting voor Hernieuwbare Brandstof Eenheden

Elke HBE staat voor een bepaalde hoeveelheid schone energie. Als transportbedrijven hernieuwbare energie gebruiken, zoals biobrandstoffen, verkleinen ze hun ecologische voetafdruk en helpen ze het milieu. Ze zijn dan dus minder vervuilend.


Hernieuwbare Brandstof Eenheden kunnen bedrijven helpen om aan wettelijke eisen te voldoen en het gebruik van schone energie in vrachtwagens en andere voertuigen wordt zo aangemoedigd.