Trucks

Wat is een huisvuilinzamelingstruck?

Een huisvuilinzamelingstruck, ook wel ‘vuilniswagen’, is een truck waarmee huisvuil en ander afval wordt opgehaald. Er zijn verschillende typen huisvuilinzamelingstrucks, zoals kraakperswagens en vacuümwagens.
Huisvuilinzamelingstruck

Elektrische vuilniswagen

Sinds 2019 zullen er ook 100% elektrische vuilniswagens op de Nederlandse wegen te zien zijn. Het gaat hierbij om de Volvo FE Electric, die in het Zweedse Göteborg al met succes getest is.