Trucks

Wat is een ottomotor?

Een ottomotor is een verbrandingsmotor waarbij de verbranding wordt gestart door een ontsteking of vonk van een bougie.
ottomotor

Het brandbare mengsel van brandstof en lucht wordt buiten de verbrandingskamer gevormd in een zogenaamde carburateur of door brandstofinjectie in het inlaatspruitstuk en tegenwoordig ook direct in de cylinder. Onder normale omstandigheden bevat lucht 80% stikstof (N2) en 20% zuurstof (O2). Door de aanwezige zuurstof is dit mengsel in de juiste mengverhouding brandbaar. In de verbrandingsruimte wordt het mengsel aangezogen door een onderdruk die daar ontstaat tijdens de inlaatslag. Na de inlaatslag volgt de compressieslag: het mengsel wordt samengeperst. Hierna brengt een vonk het mengsel tot ontbranding. Dit zorgt voor een stijging in druk wat leidt tot volumevergroting. Door deze volumevergroting ontstaat zogenaamde arbeidslag: er wordt een inspanning geleverd waardoor een voertuig in werking treedt.