Trucks

Wat is recycling, levensduur en revisie?

Onder recycling verstaan we het opnieuw gebruiken van materialen. Recycling is iets anders dan revisie. Daarbij wordt een onderdeel opnieuw gebruikt zonder dat er grondstoffen worden gescheiden. Van een truck kan zo’n 90% worden gerecycled.
recycling + levensduur + revisie

Het gemiddelde algemene recyclepercentage in de EU lag in 2013 op 39% en groeide naar 45% in 2015. In 2020 is 50% verplicht gesteld door de EU.