Trucks

Wat is recycling, levensduur en revisie?

Onder recycling verstaan we het opnieuw gebruiken van materialen. Recycling is iets anders dan revisie. Daarbij wordt een onderdeel opnieuw gebruikt zonder dat er grondstoffen worden gescheiden. Van een truck kan zo’n 90% worden gerecycled.
recycling + levensduur + revisie