Trucks

Wat is restwaarde?

De restwaarde is de geschatte verwachte opbrengst van een productiemiddel bij de verkoop aan het eind van de levensduur. De restwaarde helpt om te berekenen hoeveel er per jaar moet worden afgeschreven op een bedrijfsmiddel.
Restwaarde

Waar moet je rekening mee houden?

Door elk jaar een gedeelte van de aanschafwaarde af te schrijven, kan aan het einde van de levensduur het product mogelijk worden vervangen. Naast de restwaarde moet je voor het afschrijven rekening houden met de aanschafkosten en de vermoedelijke gebruiksduur (in jaren).

 

Hoe bereken ik de restwaarde?

De aanschafkosten bestaan uit de aanschafprijs plus de aankoopkosten en installatiekosten en min eventuele kortingen en subsidies.De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de lineaire methode. Per jaar wordt er dan een vast percentage van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde afgeschreven op het productiemiddel.

Je berekent de afschrijving als volgt: Afschrijving per jaar = (aanschafkosten - restwaarde) / gebruiksduur