Trucks

Wat is See and be Seen?

See and be Seen is een bewustwordingscampagne van Volvo Trucks om verkeersveiligheid te bevorderen. De campagne laat zien hoe de veiligheid kan worden verbeterd, wanneer fietsers en vrachtwagenchauffeurs op elkaar reageren.
See and be Seen