Trucks

Het klimaatakkoord vereist alternatieve brandstoffen. Welke zijn er?

Op 18 februari 2019 heeft de EU definitief besloten de CO2-emissies van zware voertuigen te reguleren. De gemiddelde emissies van zware trucks moeten vanaf 2025 worden verminderd met 15 procent en vanaf 2030 met 30 procent (t.o.v. waarden van 2019). Met welke alternatieven voor diesel kunnen we als transportsector de schadelijke emissies drastisch verlagen en het klimaatakkoord halen?
Het klimaatakkoord vereist alternatieve brandstoffen. Welke zijn er?

De transportindustrie speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van onze samenleving en haar economie. De sector is echter ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de emissie die nadelige effecten heeft op ons klimaat.

De door de EU opgelegde emissiegrenzen stellen een duidelijke tijdslimiet vast voor voertuigfabrikanten. Het doel – een verbetering van de brandstofefficiency en een vermindering van de impact op het klimaat – is echter al geruime tijd een topprioriteit voor de industrie, deels omdat het brandstofverbruik ongeveer een derde uitmaakt van de kosten voor een transportbedrijf.

De transportsector heeft geen allesomvattende oplossing om de brandstofefficiency te verbeteren en gelijktijdig de impact op het klimaat te verminderen. In plaats daarvan moeten we alternatieven vinden voor verschillende tijdstippen, in verschillende delen van de wereld en voor verschillende toepassingen.

Welke alternatieven voor diesel zijn er?

💧 Biodiesel is een alternatieve, biologisch afbreekbare brandstof gemaakt van verschillende plantaardige oliën, dierlijke vetten en gerecyclede restaurantvetten. Het is geproduceerd via een chemisch proces dat transesterificatie wordt genoemd. Glycerine wordt gescheiden van het vet en de plantaardige olie. Op palmolie gebaseerde biodiesel is de meest gebruikte vorm. Biodiesel kan worden gemengd met conventionele diesel.

💧 HVO, Hydrobehandeling van plantaardige oliën of dierlijke vetten, is een alternatief proces voor verestering voor de productie van biobased dieselbrandstoffen. In het productieproces wordt waterstof gebruikt om de zuurstof uit de plantaardige olie te verwijderen.

💧 Synthetische diesel wordt geproduceerd via vergassing. Een mengsel van waterstof en koolmonoxide - afgeleid van biomassa, aardgas of steenkool – wordt omgezet in een vloeibare brandstof. Synthetische diesel is een sterk paraffinisch product zonder zwavel.

💧 Ethanol is een alternatieve brandstof, gemaakt door gewassen te gisten die zetmeel of suikers bevatten. Momenteel zijn maïs, tarwe en suikerriet de meest gebruikte gewassen voor de productie van ethanol. Afval van papierfabrieken, aardappelverwerkende bedrijven, brouwerijen of drankfabrikanten kan ook worden gebruikt.

💧 Methanol is de eenvoudigste alcohol, geproduceerd met behulp van een vergassingsproces.

💧 DME
– Dimethylether is een schoonbrandend niet-toxisch alternatief dat kan worden gemaakt van aardgas, steenkool of biomassa via een vergassingsproces. DME is een vloeistof op kamertemperatuur bij een druk van 5 bar.

💧 Methaan, de eenvoudigste koolwaterstof, is het hoofdbestanddeel van aardgas en biogas. Aardgas is een fossiele brandstof. Het is samengesteld uit methaan, ethaan, butaan, propaan en andere gassen. Biogas kan worden geproduceerd uit allerlei soorten biomassa. De biomassa wordt anaëroob gefermenteerd en tot gas vergist. Het ruwe biogas wordt gereinigd en het eindproduct bestaat uit methaan. LNG en CNG zijn afkortingen voor Liquefied Natural Gas en Compressed Natural Gas.

🔌 Elektriciteit kan worden geproduceerd uit verschillende primaire energiebronnen, waaronder olie, steenkool, kernenergie, snelstromend water, aardgas, windenergie en zonne-energie.