Trucks

Volvo Trucks
2022-01-26
4 min.
Uitstoot verminderen
Author
Volvo Trucks

Waarom het aantal tankstations voor LNG en de productie van Bio-LNG zo snel groeit

Door verschillende investeringen en stimuleringsmaatregelen van overheden wordt de infrastructuur voor LNG snel uitgebreid. Naarmate de productie van Bio-LNG ook toeneemt, blijkt vloeibaar gas al snel een levensvatbaar alternatief voor diesel te zijn in het internationaal transport.
 

Als brandstof biedt LNG vele voordelen, waaronder dezelfde prestaties als diesel, maar met een aanzienlijke vermindering in de uitstoot van CO2. Tanken gaat net zo snel als bij diesel en de gemiddelde actieradius van een LNG-truck is prima. We staan voor een grote uitdaging om CO2 in het langeafstandstransport te reduceren. Er zijn verschillende alternatieven op de markt waaronder HVO, elektrisch en straks ook waterstof. LNG en met name Bio-LNG vormen een aantrekkelijk alternatief. Tot voor kort was de grootste barrière het gebrek aan infrastructuur voor LNG en Bio-LNG, maar dat is nu snel aan het veranderen.


Snelle opkomst van tankstations voor LNG

Sinds 2018 is het aantal tankstations voor LNG in Europa verviervoudigd. Het overschrijdt nu de 400. Met het huidige tempo zijn er 750 tankstations in 2025 en tegen 2030 wordt geschat dat er meer dan 2000 tankstations zijn. Deze toename is het resultaat van de ondersteuning door de EU en verschillende landelijke overheden, die LNG en Bio-LNG zien als een effectief middel om de CO2-uitstoot te verminderen in de logistiek en transportsector.

De sterkste groei deed zich voor in Duitsland, waar de overheid sinds 2019 verschillende subsidieregelingen heeft ingevoerd, zoals een uitzondering op de Maut (tolheffing) voor trucks op LNG. Momenteel zijn er 70 tankstations voor LNG in Duitsland, vergeleken met slechts drie in 2018.

"Wat er in Duitsland gebeurt, is echt een doorbraak geweest", zegt Henrik Persson, Business Manager Long Haul bij Volvo Trucks. "Door de omvang van de truckmarkt en de geografische ligging -  waardoor Duitsland een doorvoerpunt van oost naar west is - heeft dit gevolgen voor het aantal LNG-trucks op de Europese wegen."

De groei beperkt zich ook niet tot alleen Europa. China heeft in de afgelopen jaren een aanmerkelijke verschuiving gezien van trucks op diesel naar trucks op LNG, en in India heeft de regering plannen aangekondigd om 1000 tankstations voor LNG te openen door het hele land in de komende drie jaar.

Het volledige milieupotentieel realiseren via Bio-LNG

Terwijl een Volvo LNG-truck doorgaans tot 20 procent minder CO2 uitstoot dan de standaard Europese equivalent op diesel (Tank-to-wheel), kan de vermindering oplopen tot 100 procent (Tank-to-wheel) bij gebruik van Bio-LNG en in combinatie met HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Dit komt doordat Bio-LNG wordt geproduceerd uit onuitputtelijke grondstoffen, zoals huishoudelijk afval, landbouwafval en rioolwater. Verder doet Bio-LNG qua prestaties niet onder voor reguliere LNG. Dezelfde infrastructuur voor gasopslag, transporten en bijtanken kan worden gebruikt en een LNG-truck kan probleemloos tussen beide brandstoffen switchen. Sommige gasbedrijven mengen zelfs biogas met LNG, wat een goede eerste stap is om de voordelen van biogas beschikbaar te maken voor alle gebruikers van LNG. Ook in Nederland wordt het meeste LNG bijgemengd met een bepaald percentage Bio-LNG. 

De belangrijkste belemmering voor het gebruik van Bio-LNG is een gebrek aan grootschalige productie. "Momenteel is de beschikbaarheid beperkt in de EU, met uitzondering van Scandinavië", zegt Henrik Persson. "In Noorwegen wordt op alle tankstations voor LNG 100 procent biogas toegepast. In Zweden ligt dat op ongeveer 75 procent  en dat wordt binnenkort 100 procent. Finland volgt dezelfde route. Naarmate er meer LNG-trucks op de markt komen, gaan veel van de grotere gasbedrijven in de rest van Europa ook investeren in Bio-LNG."

Ook in Nederland is de eerste Bio-LNG productiefaciliteit inmiddels geopend. 

In december 2021 presenteerden 28 Europese bedrijven en organisaties de Biomethane Declaration aan de Europese Commissie, met de belofte bij te dragen aan het opschalen van de biogasproductie tot ten minste 350 TWh in 2030. De intentie is ervoor te zorgen dat de EU kan voldoen aan de doelstelling "Fit for 55" om de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 55 procent te verminderen.


Ook andere bedrijven nemen eigen initiatieven. Zo maakte Shell onlangs bekend dat de raffinaderij in het Duitse Wesseling van ruwe olie overstapt naar hernieuwbare brandstoffen, waaronder bio-LNG. Shell ging ook samenwerken met de nieuwe Nordsol-fabriek voor Bio-LNG in Amsterdam, waar Shell Bio-LNG gaat distribueren via zijn LNG-tankstations. Ondertussen gaat de productiefabriek voor Bio-LNG van Biokraft AS in het Noorse Skogn, ´s werelds grootste in zijn soort, de productie verdubbelen naar 50 ton per dag in 2022. En de toonaangevende Scandinavische producent Gasum heeft nu 17 biogasinstallaties in Zweden en Noorwegen.

Naarmate er meer tankstations worden geopend, wordt (Bio-)LNG een levensvatbaar alternatief voor een toenemend aantal transporteurs. Hierdoor kunnen zij op de korte termijn een directe reductie in de uitstoot van CO2 realiseren en met de toename van Bio-LNG wordt een netto zero emissie van CO2 op de lange termijn ook haalbaar.