Trucks

Wat beïnvloedt verbruik zonder concessies te doen aan comfort, efficiency en prestaties?

Als de nieuwe wetgeving van de Europese Unie over brandstofverbruik en CO2-emissies in 2019 van kracht wordt, wil iedereen een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en een zo positief mogelijk milieulabel. Niet alleen om te kunnen aantonen aan opdrachtgevers dat u als transportbedrijf duurzaam en verantwoord vervoert, maar ook om eventuele toekomstige maatregelen omtrent het variabel instellen van wegenbelasting en andere heffingen voor te zijn. Maar hoe weet u zeker dat u ook de juiste truck hebt voor het werk dat u uitvoert?
Wat beïnvloedt verbruik zonder concessies te doen aan comfort, efficiency en prestaties?

De zogenaamde Vehicle Energy Consumption Tool (VECTO) meet verschillende parameters van het voertuig, zoals aerodynamica, rolweerstand, voertuiggewicht, motorefficiency en het energieverbruik van extra apparatuur, zoals van compressoren voor airco’s of een luchtremsysteem. De metingen worden gedaan op basis van een gestandaardiseerde computersimulatie en houden geen rekening met de rijvaardigheid van de chauffeur of andere unieke rijomstandigheden. De waarden kunnen daarom het beste worden gezien als richtlijn voor het vergelijken van relatieve verschillen tussen trucks. Bovendien gaat de VECTO-berekening uit van gemiddelde ladinggewichten. Dat hoeft niet te betekenen dat de betreffende specificatie ook optimaal is voor de in Nederland toegestane gewichten van 50 ton.
Wat heeft naast de bovengenoemde parameters eigenlijk nog meer invloed op uitstoot en verbruik?

Juiste specificatie
Naast de juiste techniek heeft uiteraard ook het gebruik invloed op het verbruik. Een juiste specificatie speelt hierin een cruciale rol. Een optimale specificatie bij de aanschaf van een nieuwe truck is voor de hand liggend maar wanneer u een truck, die oorspronkelijk gespecificeerd werd voor internationaal transport, bijvoorbeeld gaat inzetten voor nationale distributie kunt u beter kiezen voor een ander softwarepakket. Daarnaast komt u in het binnenlands vervoer hoogstwaarschijnlijk prima weg met wat kleinere brandstoftanks. Het gevolg? Een lager eigengewicht waardoor u meer lading kunt vervoeren en niet iedere dag overbodige liters brandstof meesleept.

Ook kunt u bij het wijzigen van het inzetgebied denken aan andere banden. De brandstofbesparing kan hiermee zomaar oplopen tot enkele procenten.

Gebruik bepaalt verbruik
Ook de chauffeur heeft veel invloed op het verbruik. Het is inmiddels algemeen bekend dat door anticiperend te rijden, er minder remmingen zijn en een chauffeur optimaal gebruik maakt van het uitrollen van de truck. Onnodige stops bij rotondes en stoplichten worden daarmee voorkomen en dat bespaart brandstof.

Daarnaast is het stationair laten draaien van de truck een echte brandstofslurper: zo’n 1,5 liter per uur. Eenvoudig te voorkomen door de chauffeur.

Ook het gebruik van de cruise control is sterk bepalend voor het uiteindelijke verbruik. Zo is het uitgangspunt dat het gebruik van een predictive cruise control (zoals I-See van Volvo Trucks) bij het rijden op de snelweg in de hoogste versnelling, 10% minder zou moeten zijn dan het totale rijden in de hoogste versnelling. Dus als een chauffeur 80% van zijn tijd in de hoogste versnelling rijdt, zou hij daarvan theoretisch 70% op de cruise control moeten rijden. Hier blijkt nog veel winst te halen. Vooral op de lange internationale routes.

Trucks worden steeds slimmer. Maak daar gebruik van.

Wilt u meer weten over de invloed van een chauffeur op het verbruik? Lees dan verder >