Trucks

Volvo-FM-Electric-distance-city-trees.jpg

Wat is de beste alternatieve brandstof voor vrachtwagens?

2024-06-13
Leestijd: 5 min.
Uitstoot verminderen

Ingegeven door klimaatdoelstellingen, zal de transportsector op termijn moeten afstappen van fossiele brandstoffen. Welke van het groeiende aantal alternatieve brandstoffen en aandrijflijnen is voor u het beste, voor nu en de toekomst?

Over de hele wereld stellen overheden en bedrijven ambitieuze klimaatdoelstellingen op. Zowel de Europese Green Deal van de EU als de National Climate Task Force in de VS streven naar klimaatneutraliteit in 2050, en China wil in 2060 CO2-neutraal. Ondertussen hebben ruim 7000 bedrijven ook hun eigen klimaatdoelen vastgesteld. Voor de transport- en logistieke sector betekent dit dat een transitie van diesel onvermijdelijk is, en voor vrachtwageneigenaren zijn er meerdere wegen naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen.
 

"Er bestaat niet één wondermiddel dat de hele transportsector CO2-vrij kan maken", zegt Lars Mårtensson, Director Environment & Innovation bijVolvo Trucks. "In plaats daarvan zien we dat een hele reeks alternatieve brandstoffen wordt ontwikkeld, elk met eigen sterke en zwakke punten. We moeten ze allemaal beoordelen om te zien welke het meest geschikt is."


Het antwoord zal per bedrijf anders zijn en is afhankelijk van factoren zoals geografie, beschikbaarheid, infrastructuur en eigen bedrijfseisen.

We zien dat er diverse alternatieve brandstoffen worden ontwikkeld, elk met hun eigen sterke en zwakke punten. We moeten ze allemaal beoordelen om te zien welke het meest geschikt is.

Wat is de werkelijke klimaatimpact van een brandstoftype en waarom is dit belangrijk?

De belangrijkste drijfveer achter de groei van alternatieve brandstoffen is de noodzaak om de CO2-emmissies te verminderen, dus uiteraard moeten rekening worden gehouden met de volledige klimaatimpact.


We kunnen niet alleen maar kijken naar wat eruit de uitlaat komt (tank-to-wheel); we moeten ook rekening houden met de manier waarop een brandstof wordt geproduceerd en gedistribueerd (well-to-wheel). Deze factoren zullen van markt tot markt verschillen en kunnen in de loop van de tijd veranderen.


De volledige klimaatimpact van een batterij-elektrische truck is bijvoorbeeld laag wanneer de gebruikte elektriciteit afkomstig is van een hernieuwbare bron, zoals waterkracht, zonne-energie of windenergie. Dit ligt echter veel hoger als de motor wordt aangedreven door elektriciteit uit steenkool.


Sommige productieprocessen, zoals voor waterstof of synthetische diesel, kunnen energie-intensief zijn. De bron van die energie is van invloed op de algehele impact op het klimaat. Momenteel wordt zo'n 99% van de waterstof in de wereld geproduceerd met behulp van aardgas (ook wel 'grijze waterstof' genoemd). Dit kan zelfs een grotere ecologische voetafdruk geven dan veel fossiele brandstoffen, zelfs als de technologie geen uitlaatemissies produceert.


Er moet ook rekening worden gehouden met de volledige milieu-impact van de brandstof. Met waterstof behandelde plantaardige olie (Hyrotreated Vegetable Oil, HVO) heeft bijvoorbeeld een zeer lage impact op het klimaat. Maar als het wordt geproduceerd met palmolie, kan het juist weer bijdragen aan ontbossing. Er zijn ook vragen over de impact die grootschalige productie van HVO zal hebben op de landbouw en voedselproductie.


Voor een volledige beeld is het daarom zeer nuttig een levenscyclusanalyse (LCA) van de brandstof uit te voeren en ook te kijken naar de klimaatimpact gedurende de gehele levensduur van het voertuig. Dit omvat alles, van de grondstoffen die worden gebruikt om het voertuig te produceren tot en met de buitengebruikstelling ervan.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen en trends binnen alternatieve brandstoffen?

Het tempo waarin dingen veranderen, blijft toenemen. Zo bepaalt de EU-verordening inzake de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR) die in 2023 werd geïntroduceerd, dat in 2030 op elke 60 kilometer een openbaar toegankelijk snellaadstation voor trucks beschikbaar moet zijn op de belangrijkste snelwegen van Europa.


Ook beoogt de verordening vanaf 2030 de aanleg van een waterstoftanknetwerk met stations om de 200 kilometer, voor zowel personenauto’s als vrachtwagens.


Als het om (Bio-)LNG gaat, blijft het tanknetwerk in Europa groeien, met vorig jaar meer dan 700 tankstations (tegen slechts 250 in 2020). Naar schatting zullen er in 2030 ruim 2000 stations zijn.


Ondertussen zijn er momenteel nieuwe Bio-LNG-productiefabrieken in aanbouw in Zweden en Duitsland, en blijft de mondiale productie van HVO gestaag groeien. Grootschalige investeringen in de productie van waterstof blijven toenemen, waarbij de Hydrogen Council schat dat de projectenpijplijn nu wereldwijd 1.400 projecten overschrijdt.


"Uiteindelijk gaat het erom welke brandstoffen beschikbaar zijn, wat ze kosten, wanneer en waar u kunt tanken, en of dat geschikt is voor uw bedrijf of niet", zegt Lars Mårtensson. "Het goede nieuws is dat de investeringen in alternatieve brandstoffen steeds toenemen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van lokale initiatieven en plannen."


Voor meer informatie over de status van de verschillende alternatieve brandstoffen in uw regio kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo Trucks-dealer, die u kan adviseren over de opties en mogelijkheden.

Overzicht 'Alternatieve brandstoffen voor vrachtwagens'

Download het overzicht 'Alternatieve brandstoffen voor vrachtwagens' en leer meer over de verschillende beschikbare en mogelijke toekomstige alternatieven. Het bevat:
 

  • Beschrijvingen van acht verschillende alternatieve brandstoffen die kunnen worden gebruikt in vrachtwagens;
  • De voor- en nadelen van elke energiebron;
  • Een checklist met overwegingen bij het beslissen welke alternatieve brandstof het beste bij uw bedrijf past;
  • Een tabel met het aanbod van Volvo Trucks, met een eenvoudige vergelijking tussen de verschillende alternatieve brandstoffen en hun beschikbaarheid.