Trucks

De digitale revolutie voor de truckindustrie komt snel dichterbij

Telematica, connectiviteit, big data, cloud services en het internet of things, nemen een vooraanstaande rol in bij een digitale revolutie in de trucksector. Het grootste potentieel zit in services en Volvo Trucks zet zich actief in om de doelstelling van nul ongeplande stops te realiseren.
Internet-cloud.
Het aantal connected trucks neemt elke dag toe. Dit draagt bij aan een verbeterde inzetbaarheid en productiviteit.

De ontwikkeling van de moderne IT gaat zo snel dat veel dingen wellicht klinken als sciencefiction. Per Adamsson is continu met de toekomst bezig in zijn werk als Strategy and Business Development Director bij Volvo Group Telematics. 

Met bewoordingen als ‘cloud service’, ‘big data’ en het ‘internet of things’, legt hij uit hoe concepten die nog niet zo lang geleden als louter fantasie klonken, nu realiteit worden.  

“Met de komst van de smartphones worden de voordelen van wat we connectiviteit noemen, ook bereikbaar in ons dagelijks leven”, zegt hij.

Momenteel wordt connectiviteit als vanzelfsprekend beschouwd. Gegevens worden via draadloze netwerken verzonden naar een zogenaamde cloud, waar het wordt opgeslagen, geanalyseerd en verdeeld als een internetservice, die toegevoegde waarde biedt voor verschillende gebruikers. 

“Alle technologie met een geïntegreerde sensor, die is verbonden met internet, genereert gebruikersinformatie. Als ergens de ontwikkeling van de IT met razende snelheid gaat, dan is het wel in de automobielindustrie. Tegenwoordig genereren voertuigen een enorme berg gegevens met als toegevoegde waarde een grotere efficiency van onze transportoplossingen en services", verklaart Per Adamsson.

In feite zijn voertuigen de op één na grootste gebruikers van gegevens ter wereld, op consumentenelektronica na. 

"Door ze slimmer te maken worden de bedrijfsactiviteiten van onze klanten winstgevender."

Waarin de slimme technologie verschilt van gewone machines en apparaten, is het benutten van de gebruikersinformatie.

“Ons uiteindelijke doel is om onze gegevenssystemen autodidact te maken. Hierdoor kunnen de data statistische conclusies trekken en een maximale efficiency creëren zonder dat er opdrachten van de gebruiker voor nodig zijn. Een eenvoudig voorbeeld is dat de koffie al klaar is zonder dat het koffiezetapparaat ervoor hoeft te worden aangezet. Aangezien het apparaat heeft geleerd wanneer en hoe we onze koffie willen, hoeven we er niet eens meer aan te denken het aan te zetten!”

Als ergens de ontwikkeling van de IT met razende snelheid gaat, dan is het wel in de automobielindustrie.

Naarmate dit ecosysteem van slimme toepassingen vorm krijgt, worden trucks ook steeds intelligenter. Als het erom gaat hoe connectiviteit de transportindustrie een nieuwe vorm kan geven, valt er nog veel te ontdekken. Sommige ontwikkelingen zijn echter beter voorspelbaar dan andere.

Hayder Wokil, directeur Quality en Uptime bij Volvo Trucks, is ervan overtuigd dat vorderingen op het gebied van connectiviteit de truckservices op zijn zullen kop zetten. “Wanneer de verschillende componenten van een truck hun status naar ons kunnen communiceren, kunnen we ongeplande stops op een geheel nieuwe manier voorkomen”, zegt hij. 

De inzetbaarheid van een truck wordt steeds belangrijker voor de transportindustrie, omdat ongeplande stops door hogere eisen steeds kostbaarder worden. Momenteel worden de directe kosten van ongeplande stilstand geschat op zo'n € 1.000 voor een gemiddeld Europees transportbedrijf, volgens onderzoek door Volvo Trucks. En dit zijn alleen de directe kosten, zoals de berging, reparaties en verlies aan transportinkomsten. De indirecte kosten, zoals een lading die verloren gaat of verlies aan inkomsten door reputatieschade, zijn een stuk lastiger te berekenen. 

“Het maximaliseren van de inzetbaarheid speelt een beslissende rol in het voortbestaan van een transportbedrijf. De truck moet functioneren om geld in het laatje te brengen voor de transporteur.” 

Dit is de gedachte achter de visie van Volvo Trucks dat geen enkele Volvo-truck met ongeplande stilstand te maken mag krijgen. Uit een recent onderzoek bij Volvo Trucks door Advanced Technology and Research blijkt dat acht van de tien ongeplande stops voorkomen had kunnen worden door dynamischer onderhoud op basis van de huidige status van de truck. Connectiviteit maakt dit mogelijk. Met kennis van de real-time conditie van een truck kan onderhoud meteen worden uitgevoerd op het juiste moment. Hierdoor vermindert het risico op kostbare gevolgschade, die optreedt doordat een defect onderdeel negatieve gevolgen heeft voor andere onderdelen. 

“Binnen de komende vijf jaar verwacht ik dat transportbedrijven de truckfabrikanten meer onder druk zullen zetten om te zorgen voor een betere inzetbaarheid van hun voertuigen. Daarom voert Volvo Trucks momenteel een aantal onderzoeksprojecten uit om een hogere inzetbaarheid te realiseren voor klanten. Elke ongeplande stilstand is er één te veel. De impact kan rampzalig zijn voor de economie van een transportbedrijf”, voegt Hayder Wokil eraan toe.

Volvo Trucks maakt al gebruik van telematics om de slijtage in de gaten te houden van onderdelen zoals luchtdrogers, accu's, remmen en koppelingen.* Zelfs als het technisch mogelijk zou zijn om elk onderdeel in een truck te voorzien van een eigen sensor, zou dit de truck echter onevenredig duur maken. Dus is het van belang om manieren te vinden voor het analyseren van gegevens die gelden voor de hele truck. 

Wanneer de verschillende componenten van een truck hun status naar ons kunnen communiceren, kunnen we ongeplande stops op een geheel nieuwe manier voorkomen.

Om dit te bereiken voert Volvo Trucks een aantal onderzoeksprojecten uit naar connectiviteit. In4Uptime is zo'n project, dat wordt uitgevoerd door Fredrik Bode bij Volvo Group Trucks Technology. Het project streeft ernaar om zoveel mogelijk van de beschikbare gegevens gebruik te maken. Bode legt uit dat er drie verschillende soorten gegevens worden gecombineerd voor het diagnosticeren en voorspellen van de toestand van een truck.

“Ten eerste en bovenal maken we gebruik van de door de truck gegenereerde datasignalen. Deze data bestaan uit informatie die wordt verzonden binnen het trucknetwerk van sensoren en regeleenheden. Ten tweede maken we gebruik van opgeslagen gegevens van andere trucks, zoals de servicegeschiedenis van onze werkplaatsen. Tenslotte hebben we externe gegevens. Deze zijn niet afkomstig van de truck zelf, maar van het internet of van externe leveranciers, zoals verkeersinformatie of weergegevens.
 

De informatie wordt gecontroleerd op afwijkingen, aangezien dit aangeeft of een defect binnenkort kan optreden. In het geval dat de truck er beter aan toe is dan verwacht, kan een service-interval worden verlengd.

In4Uptime werkt aan het ontwikkelen van methoden om de gegevens te sorteren zodat kan worden bepaald of ze invloed hebben op het defect raken van een onderdeel. Deze methoden worden uiteindelijk gebruikt voor het ontwikkelen van software met modellen en algoritmen die voorspellen wanneer de slijtage zo groot is dat onderhoud nodig is. 

“Je zou kunnen zeggen dat we ons oor op de truck te luisteren leggen, en dat die ons dan vertelt of er binnenkort iets aan de hand is. Met deze informatie kunnen we onze trucks efficiënter maken zodat transportbedrijven die met Volvo-trucks rijden, meer winst maken.”

*De hierboven genoemde connectiviteitsservices maken onderdeel uit van het Volvo Gold-servicecontract in geselecteerde markten.

Nieuwe termen en benamingen

[connectiviteit]
de basis om gegevens op grote schaal te kunnen uitwisselen. De huidige connectiviteit met slimme technologie is afkomstig van draadloze internetverbindingen.

[big data]
omvangrijke gegevensvolumes die op zo'n grote schaal worden verzameld dat ze lastig zijn te verwerken en te analyseren met standaardsoftware.

[cloud service]
een internetservice die informatie opslaat, distribueert en analyseert. De gegevens worden geanalyseerd met behulp van statistische conclusies en algoritmen die van toegevoegde waarde zijn voor de verschillende gebruikers.

[internet of things]
een netwerk van apparaten die met elkaar zijn verbonden. Het uitwisselen van gegevens binnen dit netwerk helpt om de waarde te verhogen, aangezien slimme apparaten services bieden die gebruikers wensen.