Trucks

De visie van Volvo Trucks op automatisering

Volvo begon meer dan twintig jaar geleden al met truckautomatisering. In de sector zijn nu allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen gaande, waarbij de eisen van klanten van Volvo altijd centraal staan. We maken kennis met leden van het in Göteborg gestationeerde Volvo Trucks-team dat onderzoek doet naar de toekomst van automatisering.
Segmenten voor automatisering
Mijnbouw, vuilnis ophalen, suikerriet oogsten en platooning: overal biedt automatisering unieke mogelijkheden.

De mogelijkheden van geautomatiseerde technologie wekken zonder enige twijfel grote verwachtingen bij velen van ons. Toch wordt dergelijke geavanceerde wetenschap al in de praktijk gebracht in veel sectoren. Bedrijven hebben tegenwoordig te maken met almaar toenemende concurrentie en automatisering biedt de mogelijkheid de productiviteit te verbeteren, het energieverbruik te verminderen en de veiligheid te verhogen.

Volvo Trucks bevindt zich al ruim twee decennia in de voorhoede van deze automatiseringsevolutie. De automatische versnellingsbak I-Shift is al vanaf het begin van deze eeuw op de markt, terwijl toonaangevende Active Safety-systemen zoals Adaptive Cruise Control en Forward Collision Warning met noodremfunctie de afgelopen jaren de norm zijn geworden. Naarmate automatisering toeneemt, zal dit onvermijdelijk resulteren in nieuwe oplossingen en services die evolueren tot een bedrijfsmodel. 

De automatiseringsoplossingen die momenteel worden ontwikkeld bij Volvo Trucks plaatsen de mens zeer centraal. Bij de technologie kan het gaan om het vervangen van mensen door machines, maar de focus ligt volledig op de klantervaring. Mikael Karlsson is Vice President van Productivity & New Concepts. “We ontwikkelen een nieuw soort automatisering die stapsgewijs wordt geïntroduceerd ter aanvulling van de rijervaring. Dit is een bepalende factor voor hogere productiviteit. We werken samen met klanten die op zoek zijn naar een oplossing. We proberen hun problemen te begrijpen en als partners iets nieuws te creëren.”

In ons werk draait het om de voordelen die technologie oplevert voor de klant. Als uitgangspunt kijken we naar de eisen die aan klanten worden gesteld door hun klanten.

Het is belangrijk om klanten vroegtijdig te betrekken bij het ontwikkelen van het automatiseringproces. De teams bij Volvo Trucks werken aan een reeks kleine proefprojecten, die zich steeds in verschillende voltooiingsfasen bevinden. Deze pilots helpen te bepalen of een oplossing in de praktijk levensvatbaar is. In het ideale geval worden ze op de weg getest in samenwerking met de klant waarvoor ze worden ontworpen. “We leren door korte, snelle trajecten of een bepaalde oplossing de klant helpt”, vervolgt Mikael Karlsson. “Dit is softwaregedreven benadering, waarin we naar een breder gedeelte van de waardeketen kijken. Naast het werken met kleine pilots werken we ook volgens de analogie van het ‘elastiek’. We fixeren onze gedachten op de toekomst en laten ons door de pilot naar ons doel trekken.” 

De automatiseringsstrategie van Volvo Trucks wordt ontwikkeld op twee fronten. Ten eerste werken ze in afgesloten gebieden zoals mijnen, particuliere terreinen en havens, en in tweede instantie pas op de weg. “We zijn van mening dat een hoge mate van automatisering eerder kan worden bereikt in afgesloten terreinen, aangezien daar vaak sprake is van een minder complex verkeerssysteem”, zegt Sasko Cuklev, Director Customer Solutions & New Concepts. “Het inzetten van automatisering op openbare wegen is veel complexer. Aangezien afgesloten gebieden vaak particulier zijn en er daarom minder beperkingen gelden, kunnen we oplossingen sneller testen om de waarde ervan te bepalen. We kunnen veel leren van de ervaringen in afgesloten gebieden en deze vervolgens toepassen op oplossingen voor de openbare weg.”

Doordat de nadruk ligt op proefprojecten van zes maanden tot anderhalf jaar, kunnen de resultaten snel worden toegepast om de vruchten ervan te plukken. Hayder Wokil is Autonomous & Automated Driving Director. “In ons werk draait het om de voordelen die technologie oplevert voor de klant. Als uitgangspunt kijken we naar de eisen die aan klanten worden gesteld door hun klanten. We richten ons op oplossingen die lastige, herhalende en tijdrovende taken gemakkelijker maken voor alle betrokkenen. Zo kan automatiseringstechnologie worden geïntroduceerd op terminals waar veel laden en lossen plaatsvindt, en waar trucks veel achteruit moeten rijden. Dit draagt bij aan het voorkomen van kleinere ongevallen, vermindert de schade aan de truck en zorgt voor maximale inzetbaarheid.”

Eén aspect van het automatiseringsproces dat duidelijk wordt na gesprekken met de betrokkenen, is de belangrijke rol van de chauffeur, of die nu actief of passief is. “Het gaat erom het werk van de chauffeur veiliger en gemakkelijker te maken en het bedrijf van de klant te verbeteren”, zegt Sasko Cuklev. “In Brazilië werken we met een klant die suikerriet oogst. Ze verloren een aanzienlijk deel van hun oogst doordat de werknemers over de gewassen reden. Door het inschakelen van de autopilot kunnen de chauffeurs in een ingestelde lijn rijden om te voorkomen dat het riet wordt vernield. Het optimaliseren van de rijsnelheid is een andere factor waarnaar we hebben gekeken. Chauffeur gebruiken veel te veel energie door te snel te rijden en vervolgens te wachten. We kunnen het energieverbruik verlagen met instructies voor de geschikte rijsnelheid.”

Het gaat erom het werk van de chauffeur veiliger en gemakkelijker te maken en het bedrijf van de klant te verbeteren.

Het concept van zelfrijdende trucks is wellicht vreemd en enigszins verwarrend voor sommigen. Dit soort automatisering maakt echter al een verschil uit in begrensde gebieden. Volvo Trucks test met zelfrijdende trucks die kunnen doorwerken, meteen nadat een springlading in de mijn is ontploft. In normale gevallen moet geruime tijd worden gewacht voordat er verder kan worden gegaan. Dit verhoogt zowel de productiviteit als de veiligheid, en er treedt minder slijtage op aan de truck wanneer die door een geautomatiseerde bestuurder wordt gereden. Onderweg kunnen trucks energie besparen wanneer ze op snelwegen met elkaar zijn verbonden. Platooning leidt tot verminderde luchtweerstand, omdat de trucks dicht op elkaar kunnen rijden in een gecontroleerd konvooi. Sommige geautomatiseerde systemen zullen eerder alledaagse werkelijkheid worden dan andere, maar een groot aantal biedt potentiële voordelen en maakt de werkomgeving veiliger. 

Volvo Trucks heeft de afgelopen jaren verschillende Active Safety-systemen uitgebracht, die allemaal gebruikmaken van geavanceerde automatisering. Forward Collision Warning met noodremfunctie en Lane Keeping Support maken gebruik van radar en camera om de chauffeur te voorzien van informatie, het rijgedrag te ondersteunen, te waarschuwen voor dreigend gevaar en indien nodig een ongeval te voorkomen. “Veiligheid is de basis voor automatisering”, zegt Carl Johan Almqvist, Safety Director. “Zonder veiligheid als basis zullen we nooit autonome voertuigen krijgen. Daarom moet we continu onze veiligheidssystemen blijven verbeteren. Het is belangrijk te benadrukken we altijd de chauffeur als uitgangspunt nemen. We werken met fundamentele elementen: zicht(baarheid), rijvaardigheid, remmen. Zelfs met een mogelijk fundamentele doorbraak als automatisering komen we voor vertrouwde uitdagingen te staan: de vele vormen van afleiding voor de chauffeur. In de toekomst zullen de reeds ontwikkelde systemen worden uitgebreid met betere sensoren, verbeterde programmering en gemoderniseerde camera's. De uitdaging is om alle informatie te verzamelen en te verwerken zodat het nog meer voordelen oplevert voor de chauffeur.”

Een verandering van bedrijfsmodel kan de uitkomst zijn van de snelle opmars van automatiseringstechnologie. “We geloven dat er een toename zal zijn van verkoopservices en -oplossingen, in aanvulling op meer traditionele producten en functies”, zegt Sasko Cuklev. “Onze benadering is uiteraard chauffeursgericht, maar toch kunnen de mogelijkheden van zelfrijdende transporten tussen bijvoorbeeld hubs een nieuwe manier van werken opleveren.”

De nauwe relaties en de open dialoog met klanten zijn essentieel voor de voortgang van het automatiseringswerk, aldus het team. “Klanten worden graag betrokken bij de toekomstige ontwikkelingen”, zegt Hayder Wokil. “Wanneer het gaat om het afstemmen van de oplossingen, vragen we de klanten wat ze ervan vinden. We moeten niet de pretentie hebben de deskundigen te zijn; de klant is de deskundige in zijn eigen sector. Daarom is het essentieel dat we in elke fase van het proces feedback vragen om een grondig begrip van de klant te krijgen.”

 

Het zijn soms de gekste ideeën die worden verwezenlijkt.

Het automatiseringswerk in Göteborg zet de traditie van innovatie voort waarmee Volvo Trucks wereldwijd een toonaangevende producent is geworden van geavanceerde oplossingen. Voor dit succes is een combinatie van vrijuit denken en pragmatisme vereist, bevestigt Hayder Wokil. “Het zijn soms de gekste ideeën die worden verwezenlijkt. Maar toch moet alles wat we doen een reden hebben. Wat we ook introduceren op de markt, het moet nuttig zijn voor de chauffeur, de klant en de maatschappij in het algemeen.”

 

Boliden-mijn, Zweden
Zelfrijdende Volvo FMX-trucks worden getest voor het uitvoeren van werkzaamheden in Boliden. De trucks dragen bij aan een verbeterde productiviteit en veiligheid, aangezien ze meteen nadat een springlading is ontploft, weer kunnen doorwerken. Gewoonlijk moet er worden gewacht tot het werk kan worden hervat. Dit is een voorbeeld van volledige automatisering in een afgesloten gebied, waarbij geen chauffeur nodig is.

Een vuilniswagen van Renova
Wanneer vuilniswagens achteruitrijden in woonwijken, bestaat er kans op ongevallen. Met een zelfrijdende truck is er slechts één chauffeur nodig. De truck rijdt automatisch achteruit en volgt de chauffeur die rondom de huizen vuilnis ophaalt. Dit onderzoeksproject in samenwerking met het Zweedse recyclingbedrijf Renova verhoogt zowel de productiviteit als de veiligheid.

Oogsten van suikerriet, Brazilië
Een uitstekend voorbeeld van hoe geautomatiseerde technologie kan bijdragen aan winstgevendheid. Trucks vernielden voorheen een aanzienlijk percentage van de Braziliaanse rietsuikeroogst van deze boer. Door een geautomatiseerde functie volgt de truck het spoor van de oogstmachines. De chauffeur versnelt en remt af, maar wordt ondersteund door automatische besturing. Daardoor blijft een groot deel van de oogst gespaard.

Platooning
Dankzij connectiviteit kunnen trucks in een konvooi of een road-train met elkaar communiceren. Afstand, snelheid en remmen kunnen allemaal worden geregeld. De volgtrucks maken gebruik van radar en camera, en ontvangen informatie van de trucks ervoor. Tegenwoordig kan de gemiddelde roadtrain tot 10% brandstof besparen. Dit cijfer zal de komende decennia stijgen naar 15 procent, wanneer trucks steeds dichter op elkaar gaan rijden. CO₂-emissies dalen ook als gevolg van de bespaarde brandstof, terwijl de veiligheid toeneemt omdat de verbonden trucks informatie uitwisselen.