Trucks

Makkelijker te kiezen voor een brandstofzuinige oplossing

De nieuwe wetgeving van de Europese Unie over brandstofverbruik en CO2-emissies wordt in 2019 van kracht. Dit zal leiden tot meer transparantie en verantwoording, en uiteindelijk tot efficiëntere transportoplossingen.
Lars Mårtensson
Lars Mårtensson, Environmental and Innovation Director bij Volvo Trucks, is van mening dat de nieuwe EU-wetgeving uitstekend past bij de eigen focus van Volvo Trucks op het klimaat.

Wat houdt de nieuwe EU-wetgeving in?
“Vanaf 2019 moeten voor zware trucks het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot worden opgegeven. Deze waarden worden bepaald door simulaties voor het berekenen van het verwachte brandstofverbruik en de CO2-emissies, op basis van afzonderlijke metingen van alle relevante componenten.”

Waarom is deze wetgeving nodig?
“Zware trucks zijn verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de CO2-uitstoot in Europa. Dit percentage moet omlaag als de EU wil voldoen aan de klimaatdoelstelling dat broeikasgasemissies van transport in 2030 met 30% moet zijn teruggedrongen (vergeleken met het niveau van 2005).”

Waarom is het nodig om een berekeningsprogramma te gebruiken in plaats van een sectorbrede norm zoals Euro 6?
“Zware trucks worden vaak aangepast aan speciale eisen van de klant, waardoor ze in allerlei configuraties beschikbaar zijn. Al deze factoren zijn van invloed op het brandstofverbruik en maken het onmogelijk om elk voertuig te meten. Maar met het simulatieprogramma en de metingen is het mogelijk voor elke afzonderlijke truckconfiguratie de specifieke CO2-uitstoot en het brandstofverbruik te berekenen. En omdat alle gegevens via een gecertificeerd proces worden bepaald, wordt hiermee de consistentie gewaarborgd.”

Het maakt het gemakkelijker voor truckeigenaren om een brandstofzuinige oplossing voor hun bedrijf te kiezen.

Wat voor gevolgen heeft deze wetgeving voor truckeigenaren?
“De aangegeven waarden zorgen voor meer transparantie en maken het gemakkelijker om op maat opgestelde offertes van vrachtwagenfabrikanten te vergelijken. Bovendien geven deze waarden wegvervoerders meer inzicht in hoe verschillende factoren, zoals luchtweerstand en rolweerstand, invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. De focus op het klimaat neemt toe. Het maakt het gemakkelijker voor truckeigenaren om een efficiënte transportoplossing te kiezen.”

Hoe betrouwbaar worden de verklaringen?
“De verklaring voor CO2 en brandstofverbruik is gebaseerd op een gestandaardiseerde computersimulatie en op gemiddelde rijomstandigheden in Europa. De berekeningen houden echter geen rekening met de rijvaardigheid van de chauffeur, unieke rijomstandigheden of de invloed van technologische innovaties zoals specifieke oplossingen op het gebied van brandstofverbruik. De waarden moeten daarom voornamelijk worden gezien als richtlijn voor het vergelijken van de relatieve verschillen tussen de voertuigen en Volvo Trucks zal klanten blijven helpen om de beste oplossing te kiezen.”               

Wat is de kijk van Volvo Trucks op de nieuwe wetgeving?
”We staan positief tegenover de nieuwe wet! Deze komt tenslotte overeen met onze betrokkenheid bij het milieu en onze focus op het klimaat. We zijn van mening dat het gunstig is dat we kopers van trucks kunnen voorzien van informatie over het brandstofverbruik op basis van algemene meetmethoden. Dit maakt het gemakkelijker voor onze klanten om te kiezen voor een zuinig voertuig met een lage CO2-uitstoot.”

Info

De strategie van de EU ter bestrijding van CO2-uitstoot bestaat uit drie stappen:

Verklaring: De eerste stap wordt op 1 januari 2019 van kracht, wanneer alle truckfabrikanten de waarden voor CO2-emissies en brandstofverbruik moeten opgeven voor nieuw geproduceerde trucks.

Controle en rapportage: In de tweede voorgestelde stap moeten truckfabrikanten hun verklaringswaarden rapporteren aan de EU, die dit op hun beurt publiceren in openbare rapporten. Na goedkeuring wordt dit van kracht op 28 februari 2020.

Limietwaarden: De verwachte derde stap is de introductie van CO2-limietwaarden. Een uiteindelijk concept voor regelgeving van deze limietwaarden wordt verwacht in september 2019.