Trucks

Wat is een aslastindicator?

Met de aslastindicator kunt u de belasting en de aslast in de gaten houden. Dit zorgt dat het maximaal toegestane gewicht van een voertuigconfiguratie optimaal wordt benut en het gevaar voor overbelasting wordt verminderd.
Aslastindicator

Hoe werkt een aslastindicator?

De aslastindicator werkt samen met het luchtveringssysteem om de aslast, het laadgewicht en het totale gewicht van truck en aanhanger te meten. Hiertoe zijn druksensors aangesloten op de luchtbalgen op de truck en de aanhanger. Om zowel gewichtsinformatie voor de truck als voor de aanhanger weer te kunnen geven, moet de aanhanger worden voorzien van druksensors. De indicator meet en toont het gewicht op elke as, het laadgewicht en het totale gewicht op de truck en de trailer. Afhankelijk van de specifieke norm waaraan de trailer voldoet, worden op het display de afzonderlijke asbelastingen of enkel het totale gewicht van de trailer weergegeven.

 

Centraal informatiedisplay

De aslastindicator is gemakkelijk te gebruiken en de informatie wordt duidelijk weergegeven op het centrale informatiedisplay. Het systeem kan voor trucks met tot 3 trailers/opleggers aslastinformatie weergeven. Als het systeem volgens de instructies is gekalibreerd, wordt een tolerantie van ±250 kg per as met luchtvering en ±500 kg per vooras met bladvering gegarandeerd.

 

Hoe werkt de kalibratie?

De kalibratie kan worden uitgevoerd door de chauffeur, aan de hand van stapsgewijze instructies in het centrale informatiedisplay. Het enige vereiste voor de kalibratie is een nauwkeurig weegsysteem (voertuig of as voor as). Er kunnen kalibraties worden opgeslagen voor maximaal 20 verschillende trailers. Voor een nauwkeurige werking moet het systeem eenmaal per jaar worden gekalibreerd.