Trucks

Wat is aslast?

Aslast is het maximale gewicht op een as met twee wielen. Een asstel is een samenstel van twee of meer assen die op minder dan 1,80 meter afstand van elkaar gelegen zijn. Er is sprake van afzonderlijke assen als de onderlinge afstand meer is dan 1,80 meter.
Aslast

Wat zijn de maximale aslasten?

De last onder de as of assen van een vrachtauto of een aanhangwagen mag niet meer bedragen dan op het kentekenbewijs of in het kentekenregister is vermeld of wat de fabrikant van het voertuig heeft opgegeven.