Trucks

Wat is Euro 6?

Euro 6 is een regelgeving van de Europese Unie waarmee een emissiestandaard voor voertuigen is vastgesteld. Vanaf 31 december 2013 gelden Euro 6 emissie-eisen voor zware trucks binnen Europa.
Euro 6

Door middel van Euro-wetgeving moeten dieselvoertuigen over een steeds lagere uitstoot van roetdeeltjes en stikstofoxiden beschikken. De Euro 6-eisen zijn strenger dan de eerdere Euro 5-eisen. Zo meet Euro 6 niet alleen de hoeveelheid deeltjes, maar ook de grootte en de aantallen van die deeltjes. In vergelijking met Euro 5 is de uitstoot van stikstofoxiden (NOX) met 80% teruggebracht en de uitstoot van roetdeeltjes (PM) met 50%. Binnen de nieuwste Euro 6-norm moeten emissielimieten worden nageleefd bij koude en warme motor, bij hoge en lage motorbelasting en zowel in stads-, regionale routes en snelwegen.