Trucks

Wat is NOx of stikstofoxiden?

NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxiden NO, NO2 en N2O in uitlaatgassen van motoren. Stikstofoxiden zijn schadelijk voor de luchtwegen van mensen, dieren en ook voor plantengroei. Stikstofoxiden tasten ook de ozonlaag in de stratosfeer aan en zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van het versterkte broeikaseffect.
NOx of stikstofoxiden

Emissienormen?

Voertuigen stoten NOx uit. Vanaf 1990 is door emissienormen en voorschriften zoals Euro (huidige Euro 6) en US10, de NOx-uitstoot gedaald met meer dan 95%. Uitlaatgasnabehandelingssystemen dragen daaraan bij. Een voorbeeld is de Selective Catalytic Reduction (SCR).