Trucks

Wat is SCNR?

SCNR is de afkorting voor Selective Non-Catalytic Reduction, oftewel selectieve niet-katalytische reductie. Het is een techniek om stikstofoxiden (NOx) te verminderen zonder gebruik van een katalysator. De techniek spuit in de verbrandingskamer AdBlue in.
SCNR

Vergeleken met SCR is SCNR goedkoper in investering en bedrijfskosten, maar moeilijker te beheersen. Het belangrijkste punt is de temperatuur. Bij te lage temperatuur gaat de reactie niet door en zitten er stikstofoxiden en ammoniak in de uitstoot. Het ongereageerde ammoniak die doorslipt wordt daarom ammoniak-slip genoemd en is ongewenst. Bij te hoge temperatuur ontstaat dan NOx in plaats dat er verdwijnt. Hoewel selectieve niet-katalytische reductie(SCNR)  in theorie net als selectieve katalytische reductie (SCR) een reductierendement van 90% kan halen, blijft dit in praktijk dikwijls beperkt tot 30 tot 70%. De redenen daarvoor zijn onvoldoende procesbeheersing: temperatuur, verblijftijd en menging. Het wordt daarom in de truckindustrie niet toegepast.