Trucks

Wat is SCR?

SCR is de afkorting voor Selective Catalytic Reduction, oftewel selectieve katalytische reductie. Het is een chemisch proces dat wordt gebruikt om de uitlaatgassen die ontstaan bij een verbrandingsproces te ontdoen van stikstofoxiden (NOx) door het inspuiten van AdBlue. Het proces gebruikt een katalysator om de reactie die NOx afbreekt efficiënter en op lagere temperatuur te doen verlopen.
SCR

Het is duurder dan selectieve niet-katalytische reductie (SCNR) maar doorgaans werkzamer, aangezien het courant 90% reductie bewerkt. Een nog hogere reductie (>99%) is technisch goed realiseerbaar maar vereist complexe elektronica om de Adblue nauwkeurig te doseren. Zonder deze elektronica is het noodzakelijk om de regeling op ongeveer 90% in te stellen om de uitstoot van vrij ammoniak te voorkomen. De uitstoot van vrij ammoniak is onwenselijk vanwege de onaangename geur.