Trucks

Hebben de steden van morgen nog trucks nodig?

De verstedelijking neemt niet af, overal ter wereld dijen de steden uit en neemt de behoefte aan transport toe. Tegelijkertijd zorgen luchtverontreiniging en verkeersopstoppingen voor omvangrijke problemen. De noodzaak voor schonere en efficiëntere transportsystemen is overduidelijk. De vraag is: passen trucks nog wel in de steden van morgen?
Volvo Trucks in steden

De wereldbevolking blijft groeien. Volgens rapporten van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking naar verwachting toenemen van 7 miljard mensen in 2014 naar zo'n 9 miljard in 2050. De VN schat dat tweederde van alle mensen in 2050 in steden zullen leven, vergeleken met iets meer dan de helft nu. Naast verstedelijking zijn nieuwe consumentengewoonten als verhoogde e-commerce en thuisbezorging ook van invloed op de vraag van de maatschappij naar efficiënte transportoplossingen. 

“Er is een slimme aanpak nodig voor verkeersgerelateerde problemen die een slechtere luchtkwaliteit veroorzaken door opstoppingen en emissies. We moeten denken in termen van de ruimte die onze transporten innemen op de weg en welke krachtbronnen we toepassen“, zegt Lars Mårtensson, Director Environment and Innovation bij Volvo Trucks.

Sommigen beweren dat kleinere bestelwagens de oplossing vormen voor distributie in de steden van de toekomst, maar zo eenvoudig ligt het niet, verklaart Lars Mårtensson. 

“Dit kan voor sommige gebieden wel opgaan. Maar over het algemeen betekent een volledig geladen truck een efficiënte manier van transporteren en ruimtegebruik. Een distributietruck heeft zelfs meer dan tien keer de laadcapaciteit van een kleinere bestelwagen”. 

Trucks met elektrische aandrijving kunnen de transportefficiency nog verder verhogen. Door hun lage geluidniveaus maken ze het mogelijk een groot aantal taken uit te voeren buiten de drukke uren, zoals in de vroege ochtend, laat in de avond of zelfs 's nachts. Dit vermindert de belasting op de wegen tijdens de spitsuren. Een elektrische truck zonder uitlaatgassen kan worden toegepast in overdekte terminals en milieuzones. 

“Meer distributie buiten de drukke spitsuren betekent minder voertuigen en minder opstoppingen overdag, wanneer meer mensen gebruik moeten maken van de wegen. Dit is ook goed voor de veiligheid. De steden van morgen moeten bronnen als energie, ruimte en tijd efficiënter benutten dan nu. Trucks op elektriciteit kunnen een bijdrage leveren om dat mogelijk te maken”, concludeert Lars Mårtensson.