Trucks

Michael Gudmunds
2022-05-27
Leestijd: 4 min.
Uitstoot verminderen
Author
Michael Gudmunds
Energy Storage System Strategy Director

Hoe een elektrische truck verder kan komen met een goede planning

Wanneer u investeert in elektrische trucks, is het essentieel om uw routes en activiteiten te plannen. Als u dit op een effectieve manier doet, kunt u de overgang soepel laten verlopen en het bereik van uw elektrische trucks vergroten.

Elektrische trucks hebben veel voordelen: schoner en stiller transport met lagere emissies en minder trillingen, wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook een comfortabele werkplek biedt aan chauffeurs. En met elektrisch is dit allemaal mogelijk, terwijl het vermogen en de rijeigenschappen hetzelfde zijn als met diesel. Er zijn echter enkele beperkingen, zoals een beperkte accucapaciteit en de noodzaak om oplaadtijden te plannen. Maar met een goede routeplanning kunt u sommige van deze uitdagingen verminderen en zelfs overwinnen.
 

  • De eerste stap is een evaluatie van uw huidige routes en behoeften. Hoe zwaar is de lading die u vervoert, hoe ver moet u rijden, wat is de topografie van elke route? Al deze factoren zijn van invloed op hoeveel energie u nodig heeft en wat uw actieradius is.

  • De tweede stap is een berekening van wanneer en waar u meer energie nodig hebt, en welke mogelijkheden er zijn om op te laden.

Tijd en plaats: Planning voor opladen

's Nachts opladen wordt altijd aanbevolen als dat mogelijk is. Dit is namelijk de meest kosteneffectieve manier om een voertuig op te laden en zo kunt u uw dag volledig opgeladen beginnen. Als u op routes rijdt met korte tot middellange afstanden en een gemiddeld energieverbruik, voor bijvoorbeeld afvalinzameling of distributie, kan één nacht opladen voldoende zijn.

Voor langere routes moet u bepalen op welk punt de accu bijna leeg zal zijn en daar een oplaadstop in het routeplan opnemen. Dit kan inhouden dat u een snellader op een van uw locaties installeert of dat u een openbare oplader gebruikt waarvan het aantal op veel markten toeneemt.

Om de verloren tijd voor het opladen tot een minimum te beperken, kunt u het beste een tijd kiezen waarop het voertuig toch al stilstaat, zoals tijdens laden en lossen of wanneer de chauffeur pauze heeft. Een snellader kan een truck in slechts 90 minuten volledig opladen, maar het kan ook zijn dat een veel kortere laadstop voldoende energie levert om de route te voltooien.

Een optimale routeplanning kan betekenen dat u de tussenstops opnieuw moet indelen, zodat de truck het laadstation bereikt wanneer de accu bijna leeg is of wanneer de chauffeur een verplichte rustperiode heeft.

Slimme planning schept nieuwe mogelijkheden

Met strategisch geplaatste opladers kan een elektrische truck veel grotere afstanden afleggen. Dit is gemakkelijker te realiseren wanneer een vaste route wordt afgelegd. Als bijvoorbeeld een snellader op een bouwplaats wordt geïnstalleerd, kan een elektrische truck in feite de klok rond werken.

Elektrische voertuigen kunnen worden ingezet voor regionaal transport. Dit gebeurt nu al met trucks met een totaalgewicht tot 60 ton met behulp van snelladers die aan beide uiteinden van de route zijn geïnstalleerd.


Overstappen op elektrisch wordt alleen maar makkelijker

Naarmate de capaciteit van lithium-ionaccu's blijft toenemen, zal ook het bereik van elektrische trucks toenemen, waardoor ze meer routes kunnen afleggen. Ook het aantal openbare laadpalen groeit snel en zal naar verwachting nog sneller toenemen omdat steeds meer overheden investeringen in elektrisch transport subsidiëren.

Al deze trends maken het plannen van de route flexibeler en gemakkelijker, en zorgen dat elektrische trucks steeds meer routes kunnen afleggen. Het is een van de redenen waarom het aantal elektrische trucks de komende jaren naar verwachting snel zal groeien. Maar met de bestaande technologie en infrastructuur hebben elektrische trucks al veel te bieden als u een passend routeplan heeft.