Trucks

Eerste Volvo FH LNG-trucks voor Portena Logistiek

Portena Logistiek uit Heerenveen heeft zijn eerste twee Volvo FH LNG 4x2-trekkers in gebruik genomen. De logistiek dienstverlener kiest voor Volvo LNG-trucks vanwege het milieuvoordeel en de sluitende business case. De trucks zijn geleverd door Volvo Trucks-dealer LVS Trucks in Heerenveen.
Eerste Volvo FH LNG-trucks voor Portena Logistiek

Logistiek dienstverlener Portena Logistiek heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. “Als familiebedrijf voelen wij de plicht om de wereld waarin we wonen en werken goed achter te laten voor toekomstige generaties”, zegt algemeen directeur Ron Kleinsmit. “Daarom zijn we op allerlei manieren bezig met duurzaamheid. We willen onze impact op het milieu verkleinen. De komende vier jaar willen we een verspillingsreductie van minimaal 20 procent realiseren. Dat gaat om het terugdringen van verspilling in alle geledingen van ons bedrijf, waarvan ons rijdend materieel een belangrijke component is.”

 

Volvo LNG-trucks bewezen effectief

De aanschaf van twee Volvo LNG-trekkers past in die doestelling. “Wij benaderen duurzaamheid vanuit een brede visie”, zegt Kleinsmit. “We kiezen voor oplossingen die goed zijn voor het milieu en dus voor mens en omgeving. Maar duurzaamheid zit hem óók in de business case: een Total Cost of Ownerhip moet kloppen. Daarom gaan we voor oplossingen die in ieder geval kostenneutraal zijn en bijdragen aan duurzame groei. Volvo LNG-trucks zijn wat dat betreft een bewezen concept.”

 

Rendabele business case

Aan de keuze voor Volvo LNG-trucks ging een grondige oriëntatie vooraf. “We zijn uitvoerig voorgelicht en geïnformeerd door LVS Trucks en hebben alle relevante zaken besproken en bekeken. We kiezen vol overtuiging voor Volvo LNG-trucks, die we in eerste instantie vooral inzetten op een aantal vaste distributieroutes naar Scandinavië en België. Deze oplossing is goed voor het milieu, omdat de CO2-uitstoot van een Volvo LNG-truck 20 procent lager is dan van een vergelijkbare dieseltruck, en levert een sluitende en dus duurzame business case op. Daarbij spelen allerlei aspecten een rol, zoals de Maut-vrijstelling in Duitsland, het accijnsvoordeel in België, de stimuleringsregeling van 18,7 eurocent per kilogram LNG in Nederland en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) die geldt voor LNG-trucks.”

Duurzaamheid zit hem óók in de business case: een Total Cost of Ownerhip moet kloppen. Wij gaan voor oplossingen die kostenneutraal zijn én bijdragen aan duurzame groei. Volvo LNG-trucks zijn daarin een bewezen concept.

Opdrachtgevers duurzaam helpen


De aanschaf van twee LNG-trucks is de opmaat naar meer. “De komende jaren gaan we alternatieve brandstoffen stap voor stap verder integreren. Hiermee laten we ook zien dat we voor onze opdrachtgever een logistieke partner zijn die hen duurzaam vooruit helpt. Want net als wij, zijn onze opdrachtgevers bezig met duurzaamheid en vragen sommigen actief hoe wij hen als logistiek dienstverlener daarbij kunnen helpen.”

 

Kracht van partnership

Bij de keuze voor Volvo’s LNG-oplossing speelt ook het succesvolle partnership met LVS Trucks een belangrijke rol. “Ons wagenpark bestaat uit 100 trucks, waarvan het merendeel Volvo-trucks. We werken al heel lang samen en zijn bij onze hoofdvestiging in Heerenveen bijna letterlijk buren. Zij weten precies wat wij willen en zijn erg sterk in het meedenken. LVS Trucks was in dit traject méér dan een gesprekspartner en heeft ons echt meegenomen in de materie. Ze zijn heel gedegen te werk gegaan, zochten alles uit wat we wilden weten, en hebben ook de businesscase voor ons uitgewerkt. Dat heeft geleid tot een gedegen advies waar we onze beslissing op konden baseren. Dat is de kracht van partnership en is precies wat we van LVS Trucks gewend zijn.”

 

Over Portena Logistiek

Portena Logistiek is als veelzijdig logistiek dienstverlener onder meer actief in het transport van food en non-food en is één van de grootste fietsendistributeurs van Europa. “De laatste jaren hebben we ons dienstenaanbod verder verbreed met de uitbreiding naar fijnmazige distributie. We zijn één van de grotere distributeurs en warehouse-specialist in Noord-Nederland. Voor onze klanten verzorgen we de totale goederenstroombeheersing, voorraadbeheer, op- en overslag, transport en distributie.”

Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met:

Charles Engelaar
Tel: +31 651427151
E-mail: charles.engelaar@volvo.com

Meer Volvo Trucks-nieuws

Laatste nieuws

Latest Press Release